Natečaj za naj spominek, doživetje ali kulinarično jed v Slovenski Bistrici

Razvojno informacijski center (RIC) Slovenska Bistrica je razpisal natečaj in vabi k sodelovanju pri pripravi predlogov za nova in izvirna doživetja, kulinarično ponudbo ter spominke na območju občine Slovenska Bistrica.

Natečaj je predmet aktivnosti, ki poteka v okviru čezmejnega projekta ‘Inspiracija – revitalizacija mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labinu in na Reki’.

Izdelki, ki bodo pripravljeni in izdelani v sodelovanju z lokalnimi prebivalci in podjetji, bodo namenjeni promociji projekta in vključitvi v turistični produkt Inspiracija.

Na natečaj se lahko prijavijo vse fizične in pravne osebe, še posebej pa vabijo mlade, ranljive skupine, starostnike, umetnike, saj si želijo oblikovati ponudbo, ki bo prilagojena različnim ciljnim skupinam.

Vsak prijavitelj lahko sodeluje na različnih tematikah natečaja, vendar z največ tremi predlogi. Prijavnico in dokumentacijo oz. izdelek je treba oddati  za vsako tematiko posebej.

Ocenjevanje bo izvedla strokovna komisija, ki jo bo imenoval RIC. Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala vse prispele prijave in bo lahko avtorja pozvala k pojasnitvi oz. dopolnitvi prispelega predloga.

Prijave lahko oddate osebno na RIC Slovenska Bistrica in na TIC Slovenska Bistrica, vsak delovni dan v času uradnih ur ali priporočeno po pošti na naslov: RIC Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.

Rok za oddajo predlogov je najkasneje do 15. 7. 2019, do 12. ure. 

Več podrobnosti je na voljo tukaj: razpis

M. P.