Ne spreglejmo: Vrednotenje nepremičnin

(vir: pixabay.com)

Občani lahko že dostopamo do poskusno izračunanih vrednosti nepremičnin. Izračunana vrednost je pomembna, saj bo ta osnova za plačevanje davka na nepremičnine. Podatke bodo uporabljali tudi socialni centri za določanje različnih dodatkov in socialnih transferejev, banke, zavarovalnice in podobno.

Podatki o vrednosti so javno dostopni na: https://eprostor.gov.si/PI_JAVNI/

Za enodružinske hiše potrebujemo le naslov, za večstanovanske stavbe z etažno lastnino pa številko stanovanja.

Po doslej znanih podatkih so cenitve za nekatere nepremičnine tudi do 40 odstotkov višje kot so bile te ovrednotene doslej.

Ob tem so občine v svojih prostorih že javno razgrnile predlog modelov vrednotenja nepremičnin. Ogled je možen v času uradnih ur.

Predlog modelov je javno objavljen tudi na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije: https://www.mvn.e-prostor.gov.si.

V občinah bodo izvajali tudi javne predstavitve modelov vrednotenja. Že zdaj pa lahko vsi zainteresirani podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov.

Pripombe je možno dati do 15. novembra 2019, in sicer na posebnih obrazcih, ki jih dobite na Portalu MVN ali na občini.

  • Če je predlog vezan na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni, se ga posreduje občini.
  • Če je predlog vezan na drug element modelov, se ga pošlje na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: [email protected].

Stvari je možno dodatno preveriti še na Gursu, in sicer:

– klicni center na telefonski številki 080 20 09;

– pri uslužbencih na vseh 41 lokacijah geodetskih pisarn.

M. P.