Ne spreglejte: Digitalni bon 22

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Digitalni bon 22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Zanj ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki.

Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti. Vrednost digitalnega bona je 150 EUR.

Upravičeni ste do digitalnega bona, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:

– šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,

– dijak srednje šole,

– študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,

– študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali

– stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti,

– subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Do digitalnega bona 22 ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona 22. Za priznanje statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bon – šolajoči v tujini. O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona 22 ugodil, vas bo o tem obvestil in vaše podatke posredoval Finančni upravi, ki jih bo za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona 22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon 22 boste lahko unovčili od vpisa v to evidenco.

Digitalne bone 22 lahko upravičenci koristite od 15. junija do 30. novembra 2022.

Digitalni bon 22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme: prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika, priklopne postaje za prenosni računalnik, računalniškega zaslona, tipkovnice in miške, digitalnega papirja, digitalnega peresa, čitalnika pametne kartice, spletne kamere, slušalk z mikrofonom, večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika, 3D tiskalnika, zunanje pomnilniške enote, posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Digitalni bon 22 lahko unovčite pri poslovnih subjektih s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti iz Priloge I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:

  • G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
  • G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.

Če ne veste, ali ste upravičeni do digitalnega bona 22, lahko to preverite:

  • prek aplikacije eDavki ali
  • na odprtem portalu eDavki

Prebivalci, stari 55 let in več, se lahko v letu 2022 udeležite subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc. Udeležba na tem izobraževanju je za vas brezplačna, pogoja za udeležbo sta stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več (oboje) na dan 12. marec 2022.

Ko boste opravili neformalno izobraževanje, boste v informacijski sistem Finančne uprave vpisani kot upravičenec do digitalnega bona 22.

Za letošnja neformalna izobraževanja ne koristite dobroimetja digitalnega bona, temveč dobroimetje po opravljenem neformalnem izobraževanju šele pridobite. Dobroimetje nato lahko koristite za nakup računalniške opreme.

Kontakti o digitalnih bonih 22: telefon 01 555 59 00, e-naslov [email protected].

Povzeto po https://www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/

Povzela: Danica Košir, SPOT svetovalka – RIC Slovenska Bistrica (ric-sb.si)