Nepovratna sredstva za nakup zaščitne opreme

Fotografija je simbolična.

Slovenski podjetniški sklad nudi nepovratna sredstva za nakupu zaščitne opreme (zaščitne obrazne maske, zaščitne rokavice, razkužila in termometre za merjenje telesne temperature) z namenom zagotovitve ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije covid-19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Nepovratna sredstva se pridobijo s prijavo na javni poziv Javni poziv – COVID19 za nakup zaščitne opreme (tukaj), ki bo odprt do 31. oktobra 2020.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in imajo na dan oddaje vloge vsaj 5 zaposlenih.

Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti:

• zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos;

• zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos;

• zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos;

• razkužila – največ do 20 EUR na liter;

• termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

Podjetju se lahko izplača najmanj 1.000 EUR in največ do 9.999 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov traja do 31. oktobra 2020.

Vir: ric-sb.si

M. P.