Nespregledano: “Pomoč je prišla v prave roke. Ljudem in podjetjem, ne bančnim tajkunom kot leta 2014”

Minister Zvone Černač

“Za nami je zahtevno leto. Na covid krizo so se države odzvale na različne načine. Slovenska vlada je v okviru devetih zakonodajnih paketov uspela ohraniti na deset tisoče delovnih mest in številna podjetja. Preko pomoči smo blažili materialne in socialne posledice krize. Slovenija je zato med državami z najboljšimi obeti za prihodnost.

Zaposlenost se povečuje, brezposelnost niža. Povečanje gospodarskih aktivnosti se odraža tudi v proračunskih prilivih, ki celo višji, kot so bili 2019, torej leto dni pred krizo. Pomoč je torej prišla v prave roke. Ljudem in podjetjem, ne bančnim tajkunom kot leta 2014.

Vlada je okrepila tudi položaj občin. V lanskem in letošnjem letu so občinski proračuni debelejši za 70 milijonov evrov letno oz. 140 milijonov evrov v dveh letih.

Pred dobrega pol leta je bil sprejet zakon, ki je občine razbremenil stroškov za nekatere naloge, ki jih opravljajo. Finančni učinek presega 60 milijonov evrov. Vse to omogoča podlage za hitrejši zagon investicij na različnih področjih v občinah in razvoj naše mlade države.”

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač.

Več o tem, da se gospodarsko stanje v Sloveniji izredno izboljšuje, na večini področij smo že nad ravnjo leta 2019, boljše je tudi v primerjavi z letom 2015, povečujejo se tudi plače, lahko preberete tukaj

S. B.