Nezakonito odloženo blato iz čistilnih naprav odstranjeno iz zemljišča v Vodulah

(vir: arhiv)

Inšpektorica za okolje je na kontrolnem inšpekcijskem nadzoru, skupaj s predstavnikoma Vodnogospodarskega podjetja Ptuj (VGP Drava) in izvajalca LASAZ, d. o. o., ugotovila, da je zavezanec v celoti odstranil blato iz komunalnih čistilnih naprav, ki ga je na zemljišče v Vodulah nezakonito odložil letos, junija.

Inšpektorat je danes zapisal, da se na zemljišču v Vodulah vidi, da je material odstranjen.

Območje je poravnano z ilovico. Prav tako je videti, da je material postrgan iz grape, skozi katero teče potoček. Vidno je stekanje zalednih vod proti močvirju na dnu grape. Tudi v močvirju je videti sledi odstranitve blata. V okolici so ostala posamezna posekana drevesa, ki jih je izvajalec odstranil, da je lahko izvedel odstranitev blata. Predstavnika VGP Drava in izvajalca sta še bolj natančno pregledala močvirje in ugotovila, da je blato v celoti odstranjeno do osnovne zemljine.

S tehtalnimi listi je zavezanec dokazal, da je ves odstranjen material iz Vodul odpeljal na Kostak, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo tega odpadka, kar pomeni, da je zagotovil zakonito ravnanje z odpadkom. Nezakonito odloženo blato iz čistilnih naprav tako ni več na lokaciji v Vodulah v Občini Dramlje. Območje je sanirano.

S. B.