V sredo 21.12. sta se predsednik sindikata Mario Fekonja in podpredsednik dr.Martin Ivec na Ministrstvu za finance srečala z ekipo ministrstva pod vodstvom sekretarja Tilna Božiča ter Petrom Grumom generalnim direktorjem FURS-a.

Predstavnika sindikata sta na sestanek na ministrstvo odšla z namero, da bodo na sestanku govorili zgolj o stroških v zvezi z delom. Odpiranje katerekoli druge teme, po besedah predsednika SDMS, predstavlja zgolj obvoznico okrog glavne problematike.

Takoj na začetku sestanka sta predstavnika sindikata sekretarju Božiču in prisotnim predstavila predlog rešitve obstoječe diskriminatorne obravnave stroškov v zvezi z delom.

Sindikat je predstavil predlog spremembe 45. člena Zakona o dohodnini in sicer tako, da bi se stroški v zvezi z delom odšteli neposredno od izračunane dohodnine v Sloveniji. To bi predstavljalo rešitev, ki je najbliže temu, kar imajo zaposleni v Sloveniji. Hkrati so poudarili, da je pri tem potrebno stroške, glede na državo, v kateri je oseba zaposlena, tudi indeksirati po dnevnicah za posamezno državo.

Primer:

Konkretno to pomeni, da, če je domača slovenska dnevnica 21,39 eur (predstavlja indeks 1), avstrijska dnevnica pa 55,00 eur, to predstavlja indeks 2,6. Tako bi se povračilo malice za zaposlenega v Avstriji iz osnove 6,12 eur indeksiralo z 2,6 in bi dobili strošek za povračilo malice 6,12×2,6= 15,91 eur. Enako bi veljalo za prevoženi kilometer za pot na delo in z dela.

Na sestanku je beseda nanesla tudi na 19. člen konvencije o preprečevanju dvojnega obdavčevanja, ki govori o tem, da Slovenija do dodatnega obdavčevanja zaposlenih v javnem sektorju ni upravičena.

Mario Fekonja – predsednik SDMS

“Sekretar Božič je problematiko s stroški ponovno zagovarjal s tem, da smo v tem segmentu obravnavani enako, kljub temu, da smo navedli še več argumentov, ki govorijo nasprotno. Debato o tem vztrajno potiskajo na stran in kot na vsakem sestanku s tem istim sekretarjem poslušamo besede, da oni pripravljajo spremembe s katerimi se bomo približali davčnemu sistemu Avstrije. Tudi 19. člen konvencije ministrstvo želi ponovno odpirati, čeprav je ta zgodba za nas zaključena.

Predsednik sendikata Mario Fekonja

Če oseba, ki je zaposlena v javnem sektorju od avstrijskega državnega organa prejme potrdilo, da spada v 19. člen, menda ne more potem Slovenija govoriti, da tuji davčni organ nima prav. To, da o tem kdo spada v to skupino, lahko odloča samo Avstrija, je povedalo v eni izmed odločitev, tudi slovensko sodišče. Da bi na vse pretege radi prišli do denarja, se govori tudi o spremembi konvencije, seveda v škodo davčnega zavezanca.”

Da se na sestanku kaj konkretnega ne bo zgodilo, so predstavniki sindikata pričakovali.

Je pa Fekonja povedal, da so predlagano rešitev s spremembo 45. člena predstavili tudi koalicijski stranki SD, kjer so naleteli na odobravanje. In ne zgolj na odobravanje zaradi tega, ker bi čezmejnim delavcem nekdo rad nekaj podaril, strokovna skupina ki je predlog zakona pregledala, govori o tem, da ni mogoče najti protiargumentov, s katerimi bi lahko predlogu nasprotovali.

Čezmejni delavci zdaj stavijo na razum koalicijskih poslancev predvsem tistih obmejnih, kateri so prav zaradi čezmejnih delavcev, v Državni zbor bili izvoljeni.

Fekonja Mario – predsednik SDMS: “Glede na to, da je na sestanku bil prisoten tudi sam generalni direktor FURS-a, sem pričakoval pogovore na visokem strokovnem nivoju. Dočakal pa sem ravno nasprotno. Gospod Grum ni govoril veliko. Skoraj nič. Je pa povedal pomemben, kratki stavek, ki samo potrjuje razmišljanje celotnega FURS-ovega aparata, s katerim se čezmejni delavci srečujejo. Povedal je, da bi tudi on rad imel avstrijske prispevke, gospa iz sekretarjeve ekipe bi pa rada imela avstrijsko plačo. Nevoščljivost, nikakor pa ne strokovnost…., na tem temelji njihova argumentacija.”

Vir: https://www.sindikat-sdms.si/novice/sestanek-na-ministrstvu-za-finance/?fbclid=IwAR0DoZdXB279fKsNsbbf9F1e6v1qsuV1CX1nIhIDEsSaqrHdxzKQj_6HkUk