Nova sodna zmaga Franca Kanglerja

Franc Kangler (vir: arhiv)

Franc Kangler je uspel v pritožbenem postopku proti Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), in sicer je izpodbijal odločbo št. 06211-53/2019/30 22021 z dne 10. 3. 2020.

S tem je razveljavljena politična zloraba KPK, ki je odločila, da se Franc Kangler nima pravice braniti z zahtevo po parlamentarni preiskave zlorab pravosodja, ko so mu tudi v državnem svetu s kršenjem ustave zavrnili potrditev mandata in mu ga pozneje ukradli.

Komisija za preprečevanje korupcije mora Francu Kanglerju plačati stroške v višini 347,7 evra.

Spomnimo. Kangler je bil kot državni svetnik prisoten na razpravi in obravnavi zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper njega. Po mnenju KPK je že Kanglerjeva prisotnost pomenila kršitev zakona, točneje nasprotje interesov. Vendar, kot je odločilo upravno sodišče, ni bilo tako.

Celotna sodba je dostopna na povezavi: kangler-sodba.pdf

M. P.