Nove cene študentskega obroka šokirale študente !

Vir: https://www.studentska-prehrana.si/sl/Account/LoginOrRegister

Študente je s 1. januarjem 2023 pričaka tudi nova realnost. V sistem subvencionirane študentske prehrane vstopilo nekaj novih ponudnikov, spremenile se bodo tudi cene obrokov.
S 1. januarjem bo prišlo do spremembe višine subvencije. Ta se bo zvišala iz 2,82 EUR na 3,50 EUR. Prav tako se s 1. januarjem viša maksimalna vrednost obroka na 9,00 EUR.

Prve odzive na “novo realnost” je že podala Slovenska demokratska stranka:
V Slovenski demokratski mladini ostro obsojajo več kot 31-% povišanje maksimalnega doplačila za subvencionirano študentsko prehrano. Po novi ureditvi se je namreč to dvignilo z nekaj več kot 4,21€ na 5,5€.
Mladi se zavedajo dejstva, da je vsako leto ponudnikov študentske prehrane manj, vendar pa tovrstno in tako veliko povišanje cene tega problema ne bo rešilo. Pri tem poudarjajo, da je minimalna študentska urna postavka 5,21€, kar pomeni, da ena delovna ura ne zadostuje več za pokritje enega študentskega bona. Ob tem študentom, ki opravljajo delo preko študentske napotnice, po Zakonu o delovnih razmerjih ne pripada malica, saj »imajo za to študentske bone«.
Pravna podlaga za regulacijo maksimalne cene študentskega obroka je urejena v Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane in nato na podlagi slednjega sprejetega Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane. Ceno se na letni ravni določa z razpisom, ki ga pripravi izvajalec (Študentska organizacija Slovenije).
Letošnji razpis z dne 18. julija 2022, ki ga je blagoslovilo Ministrstvo za delo, družino in enake razmere pod vodstvom »socialnega« Luka Meseca, je povsem skrito od oči javnosti tako izrazito povišal ceno obroka. Večina restavracij je na podlagi tega razpisa ob nespremenjeni ceni obroka povečalo maksimalni prispevek študenta, pri čemer so se porcije v preteklosti »zaradi povišanja cen življenjskih stroškov« zmanjšale. Tudi bistvenega povečanja ponudnikov študentske prehrane ni mogoče zaslediti.
Ministra Meseca, Vlado in pristojne študentske organizacije na tem mestu pozivajo, da v nastali situaciji v ospredje postavijo študentov n nemudoma zvišajo minimalno urno postavko študentskega dela, prispevek države pri subvencionirani prehrani ali aletrnativno znižajo maksimalni znesek obroka. V Slovenski demokratski mladini so trdno prepričani, da bo, v kolikor se zadeva hitro ne uredijo, veliko študentov pahnjenih na rob finančne krize, škodilo duševnemu zdravju mnogih.
V SDM menijo, da v solidarno prihodnost, ki jo vladajoči in zlasti minister Mesec tako opevajo, spadajo tudi študentje, ki so v aktualni draginji ena najbolj ogroženih skupin.
Pripravil: A.T.