Nove okužbe v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

V Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, v bivalni enoti Mavrica, kjer bivajo stanovalci z demenco, so potrdili okužbo z virusom covid-19 pri dveh stanovalcih. Premestili so ju v rdečo cono, njuno zdravstveno stanje je stabilno, so včeraj sporočili iz vodstva doma.

Že sredi prejšnjega tedna pa so v domu objavili, da so potrdili tri okužbe pri zaposlenih, od tega eno pri zaposlenem v tehničnih službah in dve pri zaposlenih v službi zdravstvene nege in oskrbe. Naknadno so dopisali, da je prišlo do pomote v sistemu, okužba je bila potrjena samo pri eni osebi iz službe za zdravstveno nego in oskrbo.

V vsakem primeru je okužbo med stanovalce v bivalni enoti Mavrica prinesel eden od zaposlenih.

Okužbe ali okužba pri zaposlenih prejšnji teden so bile namreč v povezavi z bivalno enoto Mavrica, kjer so takoj ukinili obiske pri stanovalcih in vzpostavili t. i. sivo cono ter napovedali, da bodo stanovalce testirali še 3., 5. in 7. dan.

Prvo testiranje je nato pokazalo okužbo pri 2 stanovalcih, o katerih so poročali včeraj. Obiski niso dovoljeni le pri stanovalcih bivalne enote Mavrica, obiskovalce vseh ostalih enot pa prosijo, da prihajajo v dom zdravi in da dosledno izpolnjujejo pogoj PCT.

V občini 66 okuženih, v petih dneh 34

Okužbe v občini Poljčane hitro naraščajo. Trenutno je okuženih 66 oseb. Samo na dan 1. november 2021 so potrdili 10 novih, tedenski prirast okužb pa je bil kar 64-odstoten.

Potrjene okužbe v občini Poljčane po dnevih v zadnjem tednu so bile naslednje:

  • 28. oktober:     2 okužbi
  • 29. oktober:   11 okužb
  • 30 oktober:     6 okužb
  • 31. oktober:    4 okužbe
  • 1. november: 11 okužb

V občini Poljčane je bilo tako v zadnjih petih dneh skupno potrjenih 34 novih okužb.

S. B.