Nove okužbe v domu za starejše

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

V Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane so ponovno prisotne okužbe s Covid-19. V petek so bile okužbe potrjene pri treh stanovalcih v bivalni enoti C – v Enoti Slovenska Bistrica in pri štirih zaposlenih (po dve v Enoti Slovenska Bistrica 2 in Domu Poljčane).

Zdravstveno stanje stanovalcev z okužbo je zadovoljivo in večjih težav ne zaznavajo, je na spletni strani doma zapisala direktorica Ivanka Soršak.

Pojasnila je, da stanovalci z okužbo bivajo v svojih sobah, ki so opredeljene kot rdeče cone, ostali stanovalci ostajajo v svojih sobah, kjer tudi obedujejo in se ne družijo v skupnih prostorih. Prav tako se v Enoti Slovenska Bistrica trenutno ne izvajajo skupinske aktivnosti za stanovalce.

Zaposleni s prisotno okužbo so doma, v samoizolaciji, njihovo zdravstveno stanje je brez prisotnosti težjih simptomov bolezni.

Stanovalce in zaposlene redno testirajo z namenom, da bi pravočasno zaznali morebitne nove okužbe.

Obiski potekajo v Domu Poljčane nemoteno, s priporočilom omejitve števila obiskovalcev 2 zdravi osebi /stanovalca, za krajši čas obiska (30 minut) ob uporabi ustrezne osebne varovalne opreme ter z obveznim razkuževanjem rok ob vstopu v dom.

V Enoti Slovenska Bistrica priporočajo obiske:

– C enota: pri stanovalcih samo enega obiskovalca, kratek čas (30 min), ob uporabi zaščitne opreme (IIR maska, plašč …). Pri obolelih stanovalcih so obiski mogoči izjemoma, po predhodnem dogovoru s strokovnim osebjem (zdravnik diplomirana med. sestra, socialna delavka) in ob uporabi popolne zaščitne opreme.

– V ostalih enotah so obiski prav tako priporočeni z omejitvijo na dve zdravi osebi pri stanovalcu, omejen čas 30 minut, z zaščitno IIR masko, pri vstopu v dom prosijo, da si obiskovalci razkužijo roke.

Sorodnike in prijatelje stanovalcev prosijo za razumevanje.

S. B.