NOVOSTI ZA ORGANIZATORJE JAVNIH PRIREDITEV

Vir: Občina Ruše

Novosti za organizatorje javnih prireditev pri vlaganju vlog/obrazcev od 3. 1. 2023 naprej.

Prosimo vse organizatorje javnih prireditev na območju občin, za katere Skupna služba varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor izdaja DOVOLJENJA za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom in POTRDILA o prijavi zvočnih naprav za javne prireditve na prostem, da PRI VLAGANJU NOVIH vlog/obrazcev upoštevajo naslednje SPREMEMBE:

  • obrazci/vloge se oddajajo na novi e-naslov to je na [email protected]  
  • plačevanje upravnih taks za vloge/obrazce velja, da se takse plačajo na TRR tiste občine, na območju katere bo potekala javna prireditev (podatki o TRR so navedeni na vlogi/obrazcu)

Obrazec lahko najdete na spletni strani: https://www.ruse.si/objava/717822

 

Spremembe veljajo od 3. 1. 2023 naprej.