Ob vstopu v Slovenijo le še dokazilo PCT

(foto: PU Maribor)

Vsi potniki morajo od danes dalje pri vstopu v Sloveniji predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT), sicer morajo v karanteno. Izjema so otroci, mlajši od 15 let, dvolastniki in tranzitni promet. Seznami držav glede na epidemiološko sliko ne veljajo več.

V Slovenijo lahko po novem vstopijo vsi, ki predložijo dokazilo o negativnem PCR ali hitrem testu na novi koronavirus, pri čemer PCR ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa ne starejši od 48 ur.

Veljajo tudi potrdila o prebolelosti, ki niso starejša od šest mesecev, potrdila o cepljenju proti covidu-19 in potrdila o cepljenju za prebolevnike.

Potniki lahko kot dokazilo predložijo tudi evropsko digitalno covidno potrdilo in tovrstna potrdila tretjih držav, ki pa morajo imeti enake podatke kot evropsko potrdilo in biti izdana v angleščini.

Tisti, ki dokazil ne bodo predložili, bodo morali v desetdnevno karanteno. Ta se lahko prekine peti dan z negativnim PCR testom.

Tujcem brez prebivališča v Sloveniji se vstop v državo dovoli, a se jih napoti v karanteno, če dokažejo, da imajo zagotovljen prostor, kjer bodo prestajali karanteno; če tega nimajo, se jim vstop v Slovenijo ne dovoli.

Prehajanje meje brez dokazil je dovoljeno mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje.

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT do 15. avgusta 2021 dovoli še:

  • osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
  • osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

Namen podaljšanja uporabe izjem je omogočiti osebam, ki delajo na področju mednarodnega transporta, in osebam v tranzitu, da se pripravijo na novo enotno ureditev pogojev vstopa v Slovenijo.

Vir: Policija 

M. P.