Občina Ruše: SKRB ZA UREJENOST NAŠE OBČINE

Vir: Občina Ruše

Spoštovani občani,

V zadnjih dneh smo prejeli kar nekaj pritožb glede nepokošene trave na privatnih zemljiščih v naši občini. Kot skupnost, si prizadevamo ohraniti našo okolico urejeno in privlačno za vse prebivalce.

Zato vas prijazno prosimo, da poskrbite za redno košnjo trave na vaših zemljiščih. Redno vzdrževanje zelenih površin je pomembno ne le za izgled naše občine, ampak tudi za splošno čistočo in preprečevanje morebitnih težav, kot so prekomerno širjenje plevela in neželenih žuželk.

Odlok o zelenih površinah na območju Občine Ruše v 1. odstavku 18. člena navaja, da se morajo na zelenih površinah redno opravljati naslednja minimalna vzdrževalna dela:

  • sanitarna košnja trave, najmanj 2-krat letno: prvič do konca meseca maja in drugič do konca meseca avgusta;
  • obrezovanje grmovnic, drevja in živih mej tako, da ne segajo čez mejo parcele na javne površine in ne ovirajo uporabe javnih površin, ter ne ogrožajo varnosti na javnih površinah;
  • redno vzdrževanje higiene okolja zaradi zatiranja škodljivcev in agresivnih plevelov ter preprečevanja škodljivih vplivov na sosednje nepremičnine.

Verjamemo, da si vsi želimo prispevati k lepšemu in bolj urejenemu okolju, ki bo koristilo vsem prebivalcem.

Hvala vam za razumevanje in sodelovanje pri ohranjanju naše občine v čistem in privlačnem stanju.

Vir: Občina Ruše