Občina Šentilj ima odprt zanimiv razpis za košnjo javnih površin

Šentilj (vir: Občina Šentilj)

Občina Šentilj je objavila javno naročilo za košnjo javnih površin v letu 2019 in 2020.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da iščejo izvajalca za košnjo ob javnih poteh na območju občine Šentilj. Skupna dolžina javnih poti je okoli 120 kilometrov. Košnja se izvaja strojno z mulčerjem oziroma kosilnico na hidravlični roki. Širina enega reza je najmanj 1,2 metra ob levem in desnem robu cestišča.

Načrtujejo 1 pomladansko in 1 jesensko košnjo, za točen termin se bodo sproti dogovarjali. Ponudnik mora imeti takšno mehanizacijo, da bo enkratno košnjo opravil v največ 15 delovnih dneh od pričetka izvedbe. Na poziv se mora odzvati najkasneje v treh dneh.

Iščejo tudi izvajalca za strojno čiščenje svetlega profila javnih poteh, to je mulčenje, rezanje in odvoz vej, ki sega v svetli profil javnih poti. Letno je predvideno okoli 100 ur dela.

Naročajo tudi košnjo parkov in pretežno ravnih zelenic, in sicer na parcelah v Sladkem Vrhu. Košnja se bo izvajala brez pobiranja trave, predvidoma enkrat na 14 dni, odvisno od rasti trave.

Nadalje iščejo izvajalca za košnjo z mulčerjem delno ravnih površin in delno klancev. Košnja se bo 2- do 3-krat letno izvajala na zemljiščih v Šentilju, Sladkem Vrhu in Selnici ob Muri.

Izvajalca iščejo tudi za košnjo na nogometnih igriščih v Sladkem Vrhu in Šentilju. Košnja bo predvidoma enkrat tedensko.

Na celotnem območju občine Šentilj pa iščejo izvajalca za košnjo z nahrbtno motorno koso, in sicer na strmih brežinah, klancih in delih, kjer strojna košnja ni mogoča, ob drevesih in igralih, ob robovih, pešpoteh in podobno. Predvideno je 300 ur na mesec, ponudnik mora imeti na voljo najmanj tri osebe, ki bodo to lahko opravljale.

Ponudniki imajo lahko tudi podizvajalce.

Razpis je odprt do 7. aprila 2019, do 10. ure.

Javno naročilo je objavljeno tukaj: /Razpisna-dokumentacija.pdf

M. P.