Občina Starše gre do konca

Občina Starše je na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o vodovarstvenem območju, ki dovoljuje izgradnjo nove in posodobitev obstoječe mariborske letališke infrastrukture na ožjem vodovarstvenem območju. Letališče je namreč postavljeno na enem najpomembnejših vodonosnikov, zato bi bila lahko kakršnakoli nesreča ekološka katastrofa.

Župan Bojan Kirbiš je že ves čas poudarjal, da so v občini odločeni sodelovati pri opredeljevanju načrtov z letališčem, še posebej, ker se krajani s širitvijo ne strinjajo. Podobno naj bi razmišljali tudi v drugih okoliških občinah, med drugim je bil proti tovrstni načrtovani širitvi letališke infrastrukture tudi Leo Kremžar, nekdanji župan Občine Miklavž na Dravskem polju. Slednji je opozarjal, da je občina glede na vsebnost delcev P 10 v zraku že nekaj let med najbolj onesnaženimi občinami v Sloveniji.

S tega stališča je zato širitev letališča nesprejemljiva, ker bo že tako kritično območje še dodatno obremenila.

Radio Maribor pa je ob temporočal, da vložena zahteva oziroma pritožba dviguje veliko prahu, saj bi lahko imela širšo razsežnost. Ustavno sodišče namreč presojo lahko razširi tudi na druge povezane predpise. To bi pomenilo, da bi vse skupaj lahko imelo vpliv tudi na že obstoječa podjetja na tem območju, kot so Weiler Abrasives, Energetika Maribor, Gorenje Surovina, Snaga, Cimos, Bio goriva, Albaught TKI, Ecolab, Intereuropa, FA Maik, Petrol in Plinarna Maribor. Najverjetneje pa tudi na nekatera druga.

M. P.