Občina zbira predloge in pripombe na predvideno širitev kmetije Brumec

Kmetija Brumec (vir: OŠ Pohorskega odreda Slov. Bistrica)

Občina Slovenska Bistrica je na svoji spletni strani objavil poziv k podaji predlogov in pripomb za kmetijo Brumec, ki se namerava širiti, za to so potrebne spremembe prostorskega akta. Območje kmetije z nameravano širitvijo se nahaja na robu Spodnje Nove vasi.

Predloge in pripombe potrebujejo pri oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec.

Možnost podaje predlogov in pripomb je v času od 10. do 21. junija, in sicer na občinska spletna naslova ali po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.

Občina zainteresirano javnost vabi tudi na javni posvet, ki bo v torek, 18. junija 2019, ob 10. uri v prostorih občinske sejne sobe.

Občina je namreč prejela pobudo lastnika kmetije Brumec s Spodnje Nove vasi za širitev obstoječe dejavnosti na kmetiji. Širitev želijo izvesti na kmetijskem zemljišču, za kar so potrebne spremembe prostorskega načrta.

Območje predvidenega Občinskega podrobnega prostorskega načrta zavzema zemljišča s parcelnimi številkami 97, 104/3 in 124/1, vse k. o. Spodnja Nova vas.

Kmetija Brumec je sicer zaokrožena kmetija, na kateri so objekti za rejo piščancev in prašičev, prostori za skladiščenje krme (silosi), prostori za hrambo kmetijske mehanizacije, bivalni prostori ter vsa potrebna komunalna in prometna infrastruktura.

M. P.