Občinam pet milijonov evrov povračil zaradi nadzora meje

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, na včerajšnji novinarski konferenci. (vir: gov.si)

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je včeraj predstavil način povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje. Letos bodo za povračila namenili 5 milijonov evrov, od tega bodo 3 milijone evrov prejele občine ob južni meji, 2 milijona pa ostalim obmejnim občinam.

Vlada je letos sprejela spremembe Zakona o nadzoru državne meje, s katero je vzpostavila pravno podlago za delno povrnitev stroškov občinam ob državni meji, ki:

  • so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, ali
  • so posledica izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje.

Hkrati so s posebno uredbo o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje določili tudi kriterije in metodologijo za izračun ter način uveljavljanja povračila stroškov.

Novost je, da bodo glede na aktualne varnostne razmere del sredstev namenili vsem obmejnim občinam, ne zgolj tistim na naši južni meji, ampak vsem – tudi na zahodni, vzhodni in severni meji. Občine na južni meji bodo prejele 3 milijone evrov, ostale obmejne občine pa dva milijona evrov.

Sredstva se občinam dodelijo glede na dolžino meje, število mejnih prehodov, število prebivalcev, število nezakonitih prehodov in nekatere druge okoliščine, ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju.

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi sklepa vlade občinam ob zunanji schengenski meji že v preteklih letih povrnilo stroške. Za leto 2021 je bilo občinam izplačanih 3,47 milijona evrov, za leto 2020 pa 2,76 milijona evrov. Letos bodo namenili dodatnih 5 milijonov evrov.

S. B.