Občini Kidričevo letos dodatnih 110 tisoč evrov

Minister Tonin je z županom Občine Kidričevo podpisal dogovor o razmerjih med MO in občino glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture v občini | Avtor Miha Žižek, MORS

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je bil v nedeljo, 20. junija, na obisku v Kidričevem. Z županom Antonom Leskovarjem sta v avli tamkajšnje osnovne šole podpisala dogovor o urejanju razmerij glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju občine Kidričevo ter ureditvi drugih medsebojnih razmerij.

Slovenska vojska na območju občine uporablja skladišče Kidričevo, strelišče Apače pa bo uporabljala po njegovi posodobitvi.

Ministrstvo za obrambo se je v dogovoru obvezalo, da bo zaradi obremenjenosti občinske lokalne cestne, komunalne in druge infrastrukture sodelovalo z občino pri njenem vzdrževanju in posodabljanju ter pri nakupih novih gasilskih vozil.

Tako bo ministrstvo za obrambo v letošnjem letu sofinanciralo modernizacijo lokalne ceste Apače – Trnovec v višini 100.000 evrov, v znesku 10.000 evrov pa bo sofinanciralo nakupe novih gasilskih vozil.

Občina Kidričevo se je v dogovoru obvezala, da bo podpirala izvedbo projekta izgradnje sodobnega vadišča in strelišča Slovenske vojske v Apačah.

Ta projekt na  ministrstvu načrtujejo v okviru investicij v modernizacijo Slovenske vojske.

Po podpisu dogovora je bil minister slavnostni govornik na slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Kidričevo in 30-letnici samostojnosti Republike Slovenije.

M. P.