Obnovljena železniška postaja v Mariboru

Obnovljena železniška postaja v Mariboru

V okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja je potekala tudi obnova železniške postaje Maribor. Investicijo je izvajala Direkcija za infrastrukturo, dela na mariborski železniški postaji pa so bila zaključena konec septembra.

Obnova železniške postaje se je pričela februarja lani. Obsegala je nadgradnjo obeh obstoječih peronov ter gradnjo novega otočnega perona, tako da so potnikom sedaj na voljo sodobni pokriti peroni, ki ustrezajo zahtevam za interoperabilnost za funkcionalno ovirane osebe.

Dostop na perone je možen z dvigali, potnikom pa so na voljo tudi tekoče stopnice. Obstoječi podhod je bil podaljšan na meljsko stran in omogoča varno prehajanje iz ene strani postaje na drugo. Z nadgradnjo določenih obstoječih tirov je omogočen dvig kategorije na D4, kar pomeni, da je sedaj možno obratovanje vlakov z nosilnostjo 22,5 ton/os.

V okviru obnove je bila zamenjana tudi vozna mreža, preurejene so bile obstoječe signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, saniran je bil obstoječi podvoz in podporni zidovi, postavljenih je bilo 2,4 kilometra protihrupnih ograj.

Železniška postaja Maribor je po prenovi namenjena v večji meri zgolj izvajanju potniškega prometa, tovorni promet pa se izvaja na železniški postaji Tezno.

Pogodbena vrednost del, ki so zajemala nadgradnjo železniške postaje Maribor, železniške postaje Tezno in odseka Maribor–Počehova je znašala 55,5 milijona evrov, od tega je vrednost del na železniški postaji Maribor znašala okoli 33 milijonov evrov.

Celoten projekt nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev.

Več o projektu je na voljo na spletni strani Krajšamo razdalje.

M. P.