OBVESTILO O ZAČETKU STAVKE ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV V ZD SLOVENSKA BISTRICA

Vir: Občina Poljčane

Objavljamo sklep o začetku splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov, Stavkovna pravila in Izjavo o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa za splošno stavko 11.1. 2023 v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica.

Predstavljamo vam izjavo o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa v času splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov, ki bo potekal 11.01.2023 od 00.00 do 24.00 ure.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenija izjavla: 

  1. da se bo v času splošne stavke omogočilo izvajanje minimuma delovnega procesa po 7. členu Zakona o stavki,
  2. da se bodo v času splošne stavle izvajale tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt, zlasti pa:
Vir: FIDES

3. V vsaki organizacijski enoti morajo biti v času stavke v zagotavljanje minimuma delovnega procesa v vsakem trenutku vključeni tudi zdravniki z ustrezno in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije. V triažo se vključuje najbolj izkušene specialiste.

Vir: FIDEZ