OČISTIMO SLOVENIJO 2018

Društvo Ekologi brez meja pripravlja že tretjo izvedbo okoljevarstvene akcije Očistimo Slovenijo, ki bo potekala 15. 9. 2018 pod geslom ŠE ZADNJIČ! Tokrat v okviru največjega okoljskega projekta v zgodovini človeštva, Očistimo svet 2018 (World Cleanup Day 2018), ki bo na isti dan potekal v 150 državah.

Ekologi brez meja so Slovence v skupni čistilni akciji Očistimo Slovenijo združili že leta 2010 in 2012, o uspešnosti njihovega dela pa priča rekordna udeležba, ki je prekosila vse ostale sodelujoče države. Tokrat želijo še višje.

Čisto Slovenijo za vedno bomo dosegli z dvigom zavedanja o pomenu zmanjševanja, ponovne uporabe in ločenega zbiranja odpadkov. Zato namen letošnje akcije ni le čiščenje, temveč bo še večji poudarek namenjen dvigu ozaveščenosti.

Stremijo k temu, da bodo aktivnosti pred in po 15. septembru imele dolgoročen pozitiven učinek na okolje, družbo in gospodarstvo. Spodbuditi želijo aktivno sodelovanje občanov pri organizaciji aktivnosti v vseh slovenskih občinah. V okviru letošnje akcije bo izveden tudi pregled vseh slovenskih občin s pokritostjo divjih odlagališč in posodobitev registra divjih odlagališč.

15. septembra pa bomo s skupnimi močmi očistili območja razpršenih odpadkov in divja odlagališča in izvajali druge okoljske in družbene aktivnosti.