Očistimo svoj kraj 2018

Tudi v letošnjem letu se v Občini Slovenska Bistrica organizira akcija čiščenja javnih površin pod skupnim naslovom »Očistimo svoj kraj«.

V akcijo so vključene krajevne skupnosti, šole in vrtci, ki bodo v sodelovanju z društvi, drugimi ustanovami in organizacijami, očistili okolje na svojih območjih.

Organizirano čiščenje okolja ima tudi veliko sporočilno moč in poziv k še večjemu ozaveščanju ljudi v smislu ohranjanje našega bivalnega in življenjskega prostora.

Akcija poteka danes, 06. aprila 2018 (šole, vrtci) in jutri, 07. aprila 2018 (krajevne skupnosti, društva itd.), predvidoma od 9.00 do 13.00 ure.

Akcija je namenjena odstranitvi komunalnih odpadkov z divjih odlagališč, okolice šol, vrtcev, naselij, sprehajalnih poti, površin ob cestah, vodotokov in ostalih javnih površin. Akcija ni namenjena zbiranju kosovnih odpadkov, saj odvoz le-teh poteka po sistemu “NA KLIC”, kjer lahko gospodinjstva v občini pri Komunali Slovenska Bistrica enkrat letno naročijo odvoz kosovnih odpadkov.

Preko krajevnih skupnosti in društev bo potekal dogovor in seznanitev glede tehničnega dela izvedbe same akcije.

Za koordinirano in temeljito organizacijo ter izvedbo te naloge bo poskrbela Komunala Slovenska Bistrica. Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorja izvedbe akcije (Natalija Pečovnik; [email protected]. 041 374 430 ali Bojan Gosak; [email protected]; 051 341 622).

Prepričani smo, da se boste v akcijo aktivno vključili in z vašim trudom ponovno prispevali k še čistejšemu in lepšemu okolju.

K. V.