Odmevno: Najpomembnejši ukrepi, ki so pripomogli k razvoju Podravske regije

Člani vlade v Podravski regiji (foto: Janja Pavlin, MOP)

V tem tednu, tik pred prevzemom predsedovanja Svetu EU, je vlada pod vodstvom Janeza Janše obiskala Podravsko regijo. Obisk je bil izredno odmeven, člani vlade so se razpršili na vse možne lokacije in se na licu mesta seznanjali z zatečenim stanjem ter prihodnjimi potrebami.

Vlada je tudi doslej Podravju namenila veliko pozornosti, čeprav se je od prisege (13. marca 2020) morala večino časa ukvarjati z epidemijo in njenimi posledicami. Kljub temu je vlada v času epidemije poskrbela tudi za upokojence, delavce, študente ter ostale državljane Republike Slovenije.

14. Vlada Republike Slovenije je v mandatu postorila tudi veliko za razvoj regij, zato vam v nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše ukrepe vlade, ki so pripomogli k razvoju Podravske regije.

15.713.437 EUR več za podravske občine

Vlada je v letu 2020 dvignila povprečnino za dobrih 34 evrov na državljana v primerjavi z letom 2019. Povprečnino v letu 2021 pa so dvignili še za dodatnih 4,42, torej na 628,20 evra. S tem so dokazali, da vsem zagotavljajo enake možnosti, ne glede na to, v kateri občini prebivajo.

Vlada je s tem Podravski regiji v letu 2020 v proračunu zagotovila dodatnih 15.713.437 evrov za normalno delovanje občin, investicije in razvoj.

Povračilo obmejnim občinam zaradi povečanega nadzora državne meje

V letu 2020 je vlada občinam ob zunanji schengenski meji v podravski regiji povrnila več kot 366.000 evrov za stroške za obnovo poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji, obnovo občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje schengenske meje, postavitev dodatnih virov razsvetljave, tehničnih sredstev ter druge stroške za večjo varnost občanov.

Investicije v proračunu za leto 2021 – za Podravsko regijo

V proračunu za letos je vlada za investicije zagotovila skoraj dve milijardi evrov. V letu 2021 iz državnega proračuna največ investicijskih odhodkov v Podravski regiji namenjajo krepitvi prometne infrastrukture.

 • 10 milijonov evrov za nabavo raziskovalne opreme Univerze v Mariboru
 • 9 milijonov evrov za nadgradnjo najmočnejšega super računalnika v Sloveniji
 • 3,4 milijona evrov za odpravljanje prostorskih težav Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru
 • 1,2 milijona evrov za energijsko prenovo Tehničnega šolskega centra Maribor
 • 2,9 milijona evrov za obnovo promenade v mestnem parku Maribor
 • 52 milijonov evrov za gradnjo drugega tira Maribor–Šentilj (druga faza)
 • 26 milijonov evrov za rekonstrukcijo železniške postaje Pragersko
 • 4,6 milijona evrov za nadgradnjo železniške proge v Poljčanah
 • 5,2 milijona evrov za gradnjo obvoznice Kidričevo
 • 2,6 milijona evrov za zahodno obvoznico v Slovenski Bistrici

Zagon superračunalnika Vega

V aprilu 2021 so v prostorih Instituta informacijskih znanosti (IZUM) v Mariboru zagnali največji superračunalnik v Sloveniji, ki je bil podprt z EU sredstvi. Projekt Vega v vrednosti 17,2 milijona evrov je Slovenijo umestil na zemljevid evropskega superračunalniškega ekosistema. Vega bo gonilna sila za inovacije, ki bodo pomagale Evropi v globalnem tekmovanju na strateških področjih, kot so umetna inteligenca, napredna podatkovna analitika (HPDA), personalizirana medicina, bioinženiring, boj proti podnebnim spremembam ter razvoj zdravil in novih materialov.

Investicije v infrastrukturo na področju vrtcev, osnovnih in srednjih šol

Vlada je na podlagi razpisa v letu 2021 zagotovila sredstva za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole. Za sofinanciranje v skupni vrednosti 2.583.960,40 evra so bili izbrani tudi trije projekti iz občin podravske statistične regije.

Spodbujanje razvoja podravske regije

Podravska razvojna regija je v preteklem obdobju imela številne razvojne težave in se je po statističnih kazalnikih razvitosti in indeksu razvojne ogroženosti uvrščala na deseto mesto od skupno dvanajstih slovenskih regij. V Podravju se soočajo z velikim izzivom bega možganov, brez visokokvalificiranih ljudi pa preskok v razvoju ni mogoč.

Vlada zato za spodbujanje regionalnega razvoja predvideva izvedbo naslednjih ukrepov:

 • Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2021–2024,
 • Spodbujanje začetnih investicij v vrednosti od 100.000 do 300.000 evrov
 • Spodbujanje začetnih investicij v vrednosti od 300.000 do 1.000.000 evrov
 • Sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest
To so zneski povprečnin, ki so jih podravske občine v letu 2020 prejele dodatno. Tako je odločila koalicija (SDS, SMC, NSi in DeSUS), za je glasovala tudi SNS, opozicijske stranke (LMŠ, SD, Levica in SAB) pa so temu nasprotovale.

M. P.