Odziv na delovanje in objave Marka Potrča v povezavi s COVID-19 ​

Zdravniška zbornica Slovenije izraža podporo Mladim zdravnikom Slovenije, ki so se odzvali na neutemeljeno blatenje na FB, ki jim ga je namenil Marko Potrč. Zapisali so, da se zdravniki in zdravnice v povprečju šolajo 24 let, od tega vsaj 12 let na področju medicine. Le tako lahko samostojno opravljajo svoje delo in se ob tem vse življenje izobražujejo.
Zapisali so: 

“Tako kot Mladi zdravniki tudi v Zdravniški zbornici Slovenije, ki je stanovska organizacija več kot 11 tisoč zdravnikov in zobozdravnikov, verjamemo v svobodo govora. Vendar pa verjamemo in zagovarjamo tudi, da pri tem nikoli ne smemo pozabiti, da svoboda govora – kot vsaka druga svoboda – s sabo nosi tudi odgovornost, spoštovanje in iskrenost namenov.

Besedila Marka Potrča zdravniki in zobozdravniki razumemo kot manipulacijo, saj v svojih besedilih uporablja le tiste podatke in samo tisti del zgodbe, ki podkrepijo njegove navedbe. Pri tem pa zavestno izpušča objektivne, ponovljive in preverljive dokaze. Če se »svoboda govora« uporabi za zavajanje ljudi, da škodujejo svojemu ali tujemu zdravju ali celo povzročijo smrti, ki bi jih sicer bilo mogoče preprečiti, imamo v družbi lahko resen problem, problem vrednot in zaupanja.

Zato vas, spoštovane prebivalke in prebivalci Slovenije prosimo, da bodite kritični in presojajte »svobodo govora« tudi glede na to, kdo vam kaj sporoča. Vprašajte se, ali ima ta oseba znanje in izkušnje s tega področja in ali je za to res kompetentna? Je morda izkušena, ker je podobno situacijo že doživela in zato deli nasvete, ali le prenaša informacije iz nekega vira, ki se zdi bliže njenemu načinu razmišljanja. Je ta oseba utemeljila, predložila dokaze, so to potrdile raziskave, študije, meritve, ali tej osebi pritrjujejo izkušeni, ugledni strokovnjaki?

Podobno kot računalnika v popravilo ne odpeljemo k dimnikarju, četudi je najboljši v čiščenju dimnikov, tudi nekdo, ki ni medicinsko izobražen, ne more strokovno presojati potrebnih zaščitnih ukrepov v primeru tako kompleksnega pojava kot je epidemija COVID-19. Slovenije in Švedske ni mogoče primerjati. Po skupnem številu smrti na milijon ljudi je Švedska trenutno na visokem 20. mestu, a tudi Slovenija je že visoko, na 30. mestu (podatek na dan 16. 11 2020). Zagon novega vala epidemije se po napovedih na Švedskem šele krepi, Slovenija ga poskuša (in mora) obrniti navzdol. A tudi to še ni celovita slika. Kako uspešna bo Švedska pri boju z epidemijo, bo pokazal čas. Kako uspešni bomo v Sloveniji, odločamo tukaj živeči prebivalci, vsak od nas lahko prispeva, da se bo epidemija umirila. 

Zdravniki in zdravnice se v povprečju šolamo 24 let, od tega vsaj 12 let na področju medicine. Le tako lahko samostojno opravljamo svoje delo in se ob tem vse življenje izobražujemo. Smo kritični in v znanost usmerjeni ljudje, ki smo ta poklic izbrali, da pomagamo ljudem. Nič vam ne prikrivamo. V bolnišnicah se borimo za življenja tistih, ki jih je virus prizadel. Borimo se, da bi pristojni sprejemali ukrepe, ki bodo dobri za vse in bodo hkrati omogočali, da bomo lahko vse dni in do konca epidemije pomagali vsem, ki bodo našo pomoč potrebovali.

Epidemija COVID-19 je nekaj, s čimer smo soočeni prvič – tako kot vsi na svetu. Odkrito priznavamo, da vseh vidikov te bolezni še ne poznamo, zato se sproti učimo, študiramo, raziskujemo. Danes vemo veliko več, kot smo vedeli na začetku epidemije, konec marca letos.

Ukrepi, ki jih imamo v Sloveniji, so podobni kot v večini evropskih držav. Kaj se zgodi, če ukrepi niso pravočasni ali če jih ljudje ne jemljejo resno, smo se naučili spomladi iz dogajanja v Italiji. Takega scenarija si v Sloveniji ne želimo. Tam so se razmere zaradi tako velikega razmaha epidemije umirile šele po popolnem lock downu. V Sloveniji moramo narediti vse, kar zmoremo in znamo, da bomo ustavili rast števila kritično bolnih in umrlih. V tem smo si v medicinski stoki zelo enotni.  

Marko Potrč lahko, ker imamo svobodo govora, na FB objavlja karkoli želi. Prav tako lahko vsak na socialnih omrežjih izraža, da se z njim strinja ali ne. Zdravniška zbornica Slovenije pa ima nalogo, da javno opozarja na stališča znanih in manj znanih osebnosti, ki nimajo podlage v medicinski stroki. Zato objave Marka Potrča na temo COVID-19 v povezavi z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z vso odgovornostjo v sedanjih razmerah ocenjujemo za škodljive.

Zdravniška zbornica Slovenije je izključno stanovska in od politike neodvisna institucija.”

M. P.