Omogočen 10-letni brezplačni zakup zemljišč v državni lasti

Fotografija je simbolična.

Tretji protikoronski zakonski paket ukrepov za blažitev posledic epidemije z novim koronavirusom med drugim omogoča tudi brezplačen zakup zemljišč, ki so bila na dan 1. januar 2020 zaraščena, porasla z drevesi, grmičevjem ali gozdom.

Zemljišča bodo oddana v brezplačen zakup, s tem pa bo kompenzirana tudi vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših zemljišč, je zapisala vlada.

Zakupnik mora na zemljiščih, ki so dana v brezplačni zakup, odpraviti zaraščanje v roku enega leta in ga uporabljati za kmetijsko dejavnost.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je na podlagi tega že objavil seznam zemljišč, ki jih je možno najeti. Več podatkov je na voljo v območnih izpostavah sklada, kjer so pred nekaj dnevi prešli na običajno poslovanje s strankami kot v času pred epidemijo.

Sklad je objavil tudi seznam zemljišč za brezplačni zakup, najdete ga na naslednji povezavi: tukaj

M. P.