Oplotnica: Popolna zapora mostu čez Oplotniščico

Direkcija za infrastrukturo bo konec avgusta pristopila h gradnji nadomestnega mostu čez Oplotniščico in rekonstrukciji ceste z navezavo na most. Zato je od 30. 8. 2021 naprej predvidena popolna zapora mostu.

Direkcija je v začetku meseca avgusta podpisala pogodbo za gradnjo nadomestnega mostu čez Oplotniščico in rekonstrukcijo ceste R3-700, odsek 1272 Slovenske Konjice–Oplotnica od km 6,478 do km 6,544 z navezavo na most.

Poleg izgradnje nadomestnega mostu in rekonstrukcije ceste bodo urejene tudi površine za pešce, cestna razsvetljava in struga potoka.

V času izvajanja del je predvidena popolna zapora mostu, in sicer od 30. 8. 2021 do 22. 12. 2021. Popolna zapora mostu je nujna, saj obstoječa mostna konstrukcija zaradi svoje dotrajanosti in utesnjenosti prostora ne omogoča faznosti izvedbe del pod polovično zaporo ceste.

Potek obvozov v času popolne zapore

– Za pešce je predvidena ureditev obvoza po vzporednih ulicah in sicer po obstoječih površinah za pešce na Prešernovi in Partizanski ulici ter čez obstoječ lesen mostiček preko potoka Oplotniščica v neposredni bližini.

– Obvoz za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5t bo potekal po vzporednih ulicah Prešernove, Goriške in Grajske ceste.

– Obvoz za vsa vozila z maso nad 7,5t bo urejen po državni cesti R3-700, odsek 1273 Oplotnica–Ložnica, po državni cesti R2-430, odsek 0277 Ložnica–Tepanje, ter po odseku 0278 Tepanje–Slovenske Konjice in obratno.

Oplotnica, obvoz do 7,5 ton
Oplotnica, obvoz nad 7,5 ton

M. P.