Oplotnica: Razlogi, zakaj primanjkuje pitne vode

(vir: PGD Oplotnica, FB)

V Občini Oplotnica so na nekaterih območjih težave s pitno vodo, v vodohram Oplotnica jo že več dni dovažajo domači gasilci, občasno na pomoč pokličejo še bližnja prostovoljna gasilska društva.

Med občani so se začele pojavljati različne informacije, oplotniški župan Matjaž Orter je te označil za dezinformacije.

Občina je tako na svoji spletni strani pojasnila dejansko dogajanje na vodovodnem sistemu, ki je v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica.

  • Trditve, da vodna zajetja niso obnovljena ter da vodohran v Lačni Gori pušča vodo, ne držijo.

Vodna zajetja in vodohran Lačna Gora so bili že v preteklih letih sanirani (leti 2017 in 2019).

  • Trditev, da je na Pohorju vode dovolj in da je sramota, da občina vozi vodo s pomočjo gasilcev, tudi ne drži.

Večina vodovodnih sistemov, ki so vezani na vodne vire s Pohorja, imajo podobne težave.  Tudi tu gasilska društva zagotavljajo prevoze  pitne vode  za posamezna naselja (Zlakova, Vitanje, Videž, Frankolovo, Božje, Cezlak).

  • Da je suša prizadela tudi Pohorje, se lahko tudi sami prepričate s pogledom na vodotoke Oplotniščica, Gračenica, Boženica, Čadramščica.

Zakaj je prišlo do težav z zagotavljanjem zadostnih količin pitne vode v Oplotnici?

Občina na to vprašanje odgovarja, da zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnih virov za približno eno tretjino ter dodatni priklop treh naselij v naši občini: Malahorna, Markečica, Markečica – Drage na komunalno vodo, saj je slednjim zmanjkalo oziroma so se izsušili vodni viri, s katerimi so se prej omenjena naselja skrbela sama s svojo vodo za potrebe gospodinjstev in kmetovanja.

En- do dvakrat tedensko preko noči nenadzorovano neznano kam odteče več kot 100 kubičnih metrov vode

Seznanjeni pa so tudi, da se dogaja nekontroliran izpust pitne vode iz sistema. Vrši se en-do dvakrat tedensko, ko preko noči nenadzorovano neznano kam odteče več kot 100 m3 pitne vode. Komunala Slovenska Bistrica zato izvaja kontrole in preglede na terenu, da ugotovi, na kateri liniji je ta nekontroliran izpust. Občina ob tem poudarja, da ne gre za napako ali okvari, ker bi v tem primeru bila izguba konstantna. Nenadzorovan odtek vode pa se dogaja le v omejenem času in le en-krat do dva-krat na teden.

Ko bo Komunala Slovenska Bistrica uspela ugotoviti, kdo in na kakšen način to izvaja, bodo lahko prenehali z dovažanjem vode ter povzročitelja primerno sankcionirali, dodajajo v občini.

Do takrat pa bomo še naprej zagotavljali zadostne količine pitne vode na enak način kot do sedaj.

M. P.