Oplotnica: Število kaznivih dejanj se je bistveno povečalo

Oplotnica (vir: občina)

Svetniki Občine Oplotnica, ki jo vodi Matjaž Ortner, so na drugi redni seji konec februarja 2019 obravnavali policijsko poročilo o varnostnih pojavih na območju občine. Iz poročila je razvidno, da se je število kaznivih dejanj v lanskem prvem polletju povečalo za kar 250 odstotkov.

Območje Oplotnice pokriva Policijska postaja Slovenska Bistrica, poleg Slovenske Bistrice in Oplotnice pokrivajo še Poljčane in Makole. V poročilu navajajo, da je območje poseljeno z mnogimi manjšimi naselji in ga je tako iz varnostnega vidika zelo težko nenehno nadzirati. Poleg tega gre za tranzitno območje, ki je kot takšno zanimivo tudi za storilce kaznivih dejanj iz drugih območij oziroma krajev.

Poročilo o stanju varnosti na območju oplotniške varnosti se sicer nanaša na prvo polletje 2018. Policisti pa stanje ocenjujejo kot stabilno.

Trendi pa kažejo na porast števila kaznivih dejanj za kar 250 odstotkov. Obravnavali so 21 dogodkov, ki so imeli znake kaznivega dejanja, raziskali so 71,4 odstotka primerov. Obravnavali so tudi 4 primere kaznivih dejanj zaradi nasilja v družini.

Velike tatvine niso obravnavali, sta pa bila dva primera poškodovanja tuje stvari, en primer goljufije, en primer zatajitve in en primer požiga. Obravnavali so še tri primere kaznivih dejanj zoper življenje in telo, pri tem je bila ena lahko telesna poškodba, v dveh primerih pa je šlo za grožnje.

Na območju Občine Oplotnica so obravnavali tudi 7 primerov gospodarske kriminalitete. Ni pa bilo nobenega primera organiziranega kriminalitete.

Obravnavali so še eno kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. V tem primeru so drogo tudi zasegli.

V kaznivih dejanjih mladoletniki niso sodelovali.

Opazen je tudi porast prekrškov po javnem redu in miru (za 12,5 odstotka). Število prometnih nesreč pa se je manjšalo za 12 odstotkov. Zgodilo se je 11 prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih 14 oseb. Pri tem ni nobena oseba umrla, tudi težje poškodovanih ni bilo. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč pa sta bila neprilagojena hitrost  in nepravilna stran in smer vožnje. Pod vplivom alkohola so bili štirje povzročitelji nesreč.

Obravnavali so še 1 samomor in 1 primer nenadne smrti.

Obravnavali so tudi eno delovno nesrečo in dva požara, pri katerih je nastala materialna škoda. Nesreč na smučišču ni bilo.

M. P.