Oplotnica: Vodovod so zgradili brez soglasij lastnikov zemljišč in brez gradbenega dovoljenja

Na občini zdaj pravijo, da do rušenja ne bo prišlo in bodo vodovod pravočasno legalizirali.

Oplotnica (vir: občina)

Občina Oplotnica je lani v vaseh Božje, Koritno, Kovaški vrh in Brezje zgradila vodovod, pri tem pa ni pridobila služnostne pravice na zemljiščih, kjer so to gradili. Pridobili niso niti gradbenega dovoljenja.

Že julija 2018 je nato inšpekcija odredila odstranitev približno 12 kilometrov vodovoda, kar morajo na občini narediti do 1. junija 2019. Na občini pa zdaj zatrjujejo, da jim bo vodovod uspelo legalizirati in da druge možnosti niso imeli, “saj bi sicer 59 gospodinjstev vse do danes in verjetno še kakšno leto zraven ostalo brez pitne vode”.

V odločbi Inšpektorata RS za okolje in prostor s 25. julija 2018, ki so jo pridobili v uredništvu 24ur.com, je zapisano, da mora Občina Oplotnica takoj po prejemu odločbe ustaviti gradnjo vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo v naseljih Božje, Koritno in Brezje pri Oplotnici.

Gradbena inšpekcija je namreč ugotovila, da je vodovodno omrežje pretežno umeščeno na zemljiščih, ki niso v lasti investitorja oziroma so v lasti drugih fizičnih oseb in da za objekt ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Odločba odreja tudi odstranitev vodovodnih cevi in vzpostavitev zemljišča v prejšnje stanje. Za objekte pa prepovedujejo izvedbo komunalnih priključkov in uporabo teh.

Vodovod je sicer že v uporabi, uporablja ga približno 240 odjemalcev.

Na vprašanje 24ur.com, zakaj pred začetkom gradnje niso uredili ustreznih dovoljenj, so na občini povedali, da so bili “zaradi motene oskrbe s pitno vodo in pomanjkanja vode v poletnih mesecih primorani pristopiti k urgentnemu reševanje oskrbe s pitno vodo v naseljih Koritno, Kovaški vrh in Brezje pri Oplotnici.

Na občini zdaj tudi mirijo in zatrjujejo, da rušenja vodovoda ne bo, saj so na Upravno enoto Slovenska Bistrica 21. februarja letos vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za legalizacijo vodovodnega sistema.

Dodajajo, da je pravica do pitne vode ustavna pravica vsakega državljana Republike Slovenije. Glede na to, da prebivalci na tem območju te ustavne dobrine niso bili deležni, so pristopili k urgentnemu reševanju in s tem v čim krajšem času zagotovili občanom pitno vodo.

M. P.