Pesnica: Minister Černač obljubil pomoč pri projektih, pomagal bo tudi Pojbič

Ob obisku ministra Zvoneta Černača v Pesnici (vir: občina)

Minister Zvone Černač, pristojen za strateške projekte in kohezijo ter črpanje evropskih sredstev, je pred dnevi obiskal Pesnico, kjer se je srečal z županom mag. Gregorjem Žmakom in njihovimi sodelavci. Na srečanju je bil navzoč tudi poslanec Marijan Pojbič.

Ministra Černača so zanimali konkretni projekti in predlogi za izboljšanje sistema črpanja evropskih sredstev na občinski ravni.

Minister je še posebej izpostavil, da se zaveda togosti in birokratskih postopkov, ki otežujejo pridobivanje evropskih sredstev. Napovedal je poenostavitev postopkov, manjše število organov in stalnost pravil vodenja postopkov, kar je v zadnjem času prijaviteljem za evropska sredstva povzročalo velike težave.

Minister je nadalje napovedal tudi več podpore t. i. trdim vsebinam, ki bi se lahko financirale iz evropskih strukturnih skladov, kar pomeni, da se denar črpa za konkretne projekte in ne toliko za neke vsebinske, kot so to izvajale prejšnje vlade. Pri tem je izpostavil primer, da so ob reki Muri izdatno financirali mehke vsebine v kontekstu zelenih vsebin ohranjanja narave, hkrati pa v isti občini niso mogli pridobiti sredstev za čistilno napravo, s katero bi čistili odpadne vode, ki se zlivajo v to isto reko.

Temu je pritrdil tudi selniški župan mag. Gregor Žmak, poudaril je potrebo po večji možnosti pridobivanja evropskega denarja za infrastrukturne in ostale projekte.

Župan Žmak je izpostavil umeščenost Pesnice pri Mariboru med avtocesto in železnico in hrupom, ki ga državne prometnice povzročajo ter možnost pridobitve evropskih sredstev za protihrupne ograje v Dobrenju ob avtocesti ter nastajajočem športnem parku v Pesnici in pokopališču, ki je predvideno na prostoru ob železnici.

Minister Černač je pri tem dejal, da možnosti za ureditev tega obstajajo v novi evropski finančni perspektivi (2021 – 2027) in predlagal, da se v to vključi tudi Družba RS za avtoceste (Dars), kot upravljalec avtocest, ki bi tudi sam bil sposoben prispevati za ureditev protihrupnih ograj.

Podžupan Pesnice Slavko Jarc je nadalje ministru predstavil Perniško jezero kot priložnost za razvoj turistične destinacije. Černač je predlagal, naj občina za to pridobi tudi zasebnega investitorja in pripravi program.

Minister Zvone Černač je občini Pesnica obljubil pomoč pri vseh projektih, pri tem bo sodeloval tudi poslanec Marijan Pojbič (SDS).

M. P.