Pesnica: Občina lahko nadaljuje s prostorsko ureditvijo

Pesnica (vir: mapio.net)

Vlada je Občini Pesnica izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih treh državnih prostorskih načrtov (DPN). Pobudo oz. prošnjo je dala občina, odločitev pa je na dopisni seji sprejela še vlada Mira Cerarja.

Soglasje je izdano za naslednja območja:

  • za magistralno cesto – avtomobilsko cesto Šentilj – Pesnica,
  • za odsek avtoceste Slivnica – Pesnica in
  • za odsek avtoceste Maribor – Lenart.

Pobuda občine se je nanašala na pripravo občinskega prostorskega načrta (OPN), s katerim bi občina načrtovala prostorske ureditve iz svoje pristojnosti tudi na delih veljavnih treh DPN za avtocestne odseke na svojem območju, ki so že bili zgrajeni in dani v uporabo (DPN zanje so bili sprejeti v letih 1991–2002).

Občina bo na teh zemljiščih opredelila namensko rabo prostora, ki bo enaka dejanski ter na njih določila prostorske izvedbene pogoje, ki omogočajo gospodarjenje glede na namensko rabo.

Občina je vladno soglasje potrebovala za načrtovanje ureditve prostorske ureditve lokalnega pomena.

M. P.