Pesnica: Razpis za 150 evrov žepnine dijakom

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Občina Pesnica je objavljen razpis za dodelitev žepnin dijakom, vloge je na občino treba poslati do 30. septembra 2020.

Predmet javnega razpisa so sredstva za žepnine, namenjene dijakom za preteklo šolsko leto 2019/2020. Žepnina znaša 150 evrov in se izplača v enkratnem znesku.

Pravico do prejemanja žepnine imajo dijaki, ki:

  • imajo stalno prebivališče v občini Pesnica;
  • se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;
  • imajo status dijaka oz. uspešno zaključen pretekli letnik šolanja;
  • v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let.

Občini je treba obvezno priložiti:

  • Vloga za pridobitev žepnine za šolsko leto 2019/2020 – za dijake
  • Izjava glede pridobivanja podatkov
  • Originalno potrdilo o šolanju ali potrdilo o opravljenem zaključnem letniku
  • Fotokopijo bančne kartic

vlogo z vsemi prilogami oddate v zaprti kuverti osebno ali po pošti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, najkasneje do 30. septembra 2020 s pripisom – Žepnine 2019/2020.

Vir: tukaj 

M. P.