Podporo referendumom lahko oddamo tudi z e-podpisom

Zbiranje podpisov ob stojnicah (vir: arhiv)

V teku je zbiranje podpisov podpore za razpis referendumov, saj je to edini način, da že sprejeti Golobovi zakoni ne bi začeli veljati.

Golobova koalicija je sprejela tri spremembe, in sicer zakon o javni RTV Slovenija, zakon o vladi, ukinjajo tudi izvajanje dolgotrajne oskrbe.

S spremembami zakona od RTV Slovenija želijo ta javni zavod podrediti vladajoči politiki, s spremembo zakona o vladi povečujejo število ministrstev iz 17 na 20 in ukinjajo izvajanje dolgotrajne oskrbe.

Spremembam nasprotujejo v Slovenski demokratski stranki, vendar pa se že sprejeto lahko zavrne zgolj na referendumu.

V ta namen zbirajo podpise, overiti jih je treba na upravnih enotah ali pa podpišemo elektronsko, če imamo v sistemu eUprava nameščeno podpisno komponento, za kar potrebujemo v Sloveniji izdano in veljavno digitalno potrdilo.

Če se odločimo za podpis pri upravni enoti ali krajevnem uradu, obiščemo stojnico pred njo, vzamemo obrazec, ga izpolnimo in odnesemo na upravno enoto. Podpisati moramo pred strokovnim sodelavcem enote. Nato podpisan in požigosan obrazec vrnemo na stojnico.

Če te v vašem kraju ni, obrazec predamo vodstvu lokalnega odbora SDS ali pa pošljemo na naslov: SDS, Trstenjakova 8, Ljubljana.

Če se odločimo za elektronski podpis, pa je zelo priporočljivo, da spremljamo status oddane vloge. Nekateri namreč opozarjajo, da so te v reševanju na posamezni upravni enoti lahko tudi več dni.

 Podpišete lahko elektronsko preko e-Uprave

Za podpis podpore preko e-Uprave kliknite le na spodnje povezave, ki vas bodo pripeljale neposredno na stran za podpis referendumske pobude. Pogoj za podpis preko e-Uprave je digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA CA, AC NLB in Halcom CA).

PROTI BOHOTENJU BIROKRACIJE – za referendum o zakonu, ki nepremišljeno povečuje število ministrstev iz 17 na 20n zagotavlja neizvoljenim politikom funkcije. Več o Zakonu o Vladi Republike Slovenije

PROTI POLITIZACIJI RTV – za referendum o zakonu, ki RTV podreja vladajoči politiki. Več o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

PROTI UKINITVI DOLGOTRAJNE OSKRBE – za referendum o zakonu, ki ukinja izvajanje dolgotrajne oskrbe. Več o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Prebivališče v tujini / volivci v bolnišnicah, DSO-jih in zavodih za invalidne osebe / bolni ter invalidi

Volivke in volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini brez digitalnega potrdila lahko svoj podpis oddate pri diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije.

Volivke in volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane ali zavodih za invalidne osebe brez digitalnega potrdila lahko referendumsko pobudo podpišete pri posebej za to pooblaščeni osebi organa oz. zavoda.

Bolni in invalidi, ki ne morete na upravno enoto in nimate digitalnega podpisa lahko zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočite po telefonu ali preko elektronske pošte ali navadne pošte. V zahtevi navedite svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morete osebno zglasiti pred upravnim organom. Uradna oseba vas bo obiskala na zahtevo, invalidnosti ali bolezni ne rabite dokazovati. Upravni organ vas bo po telefonu obvestil o obisku uradne osebe na vašem domu.

Vir: Kako oddati podpis podpore referendumom | SDS

M. P.