Podravska podjetja lani poslovala rekordno

(vir: pixabay.com)

Podravska podjetja so lani zabeležila 414 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je za več kot 50 odstotkov več kot leto prej. Zneskovno gre tudi za najvišji čisti dobiček doslej.

Podjetja so lani zaposlovala 71.757 ljudi, kar je 3030 oz. štiri odstotke več kot leto prej. Ustvarila so 11,2 milijarde evrov prihodkov, kar je za 22 odstotkov več kot v letu 2020.

Obseg ustvarjenih prihodkov na tujih trgih je po za zdaj zbranih podatkih znašal 4,8 milijarde evrov oz. 27 odstotkov več kot leto prej. Družbe so ob tem za petino povišale tudi prihodke na domačem trgu.

Gospodarske družbe v regiji so v primerjavi z letom 2020 ustvarile za 15 odstotkov več neto dodane vrednosti, znašala je tri milijarde evrov. To je 41.838 evrov na zaposlenega, kar je za desetino višja številka kot predlani.

Povprečna bruto plača v podravski regiji je bila lani 1759 evrov in je bila za 127 evrov višja od plače v letu pred tem, še vedno pa je bila za 142 evrov manj od slovenskega povprečja.

Skoraj 513 milijonov evrov čistega dobička je v minulem letu izkazovalo skupaj 6200 družb, kar predstavlja 70 odstotkov vseh, z izgubo pa je leto zaključilo 2365 družb v skupnem znesku skoraj 100 milijonov evrov.

Čisti dobiček se je v primerjavo z letom prej povišal za 38 odstotkov, medtem ko so neuspešna podjetja kumulativno izgubo ohranila na približno enaki ravni kot leta 2020.

Neto čisti dobiček so lani beležile družbe na ravni vseh dejavnosti, razen tistih v gostinstvu, ki so ustvarile neto čisto izgubo v višini 384.000 evrov. Dobrih 71 odstotkov vseh prihodkov na tujih trgih so lani ustvarila podjetja v predelovalni dejavnosti.

V Podravju je bilo lani med poslovno aktivnimi družbami 46 velikih družb (šest več kot leto prej). Srednje velikih podjetij je bilo 135, majhnih 1227, mikro pa 7415.

Največje gospodarske družbe so zaposlovale dobro četrtino vseh delavcev, dosegle dobrih 37 odstotkov vseh prihodkov ter ustvarile kar 46 odstotkov celotnega izvoza v regiji.

Vir: Ajpes

M. P.