Pogodbena vrednost za vrtec v Sladkem Vrhu precej zasoljena

Šentilj (vir: Občina Šentilj)

Šentiljski župan je 17. decembra 2019 podpisal pogodbo za obnovo in dozidavo vrtca v Sladkem Vrhu. Čeprav so prejšnji postopki potekali hitro, občina tokrat pogodbe javno na portalu e-naročanje še ni objavila. Iz naročila za izvedbo del pa je razvidno, da je načrtovana dozidava in obnova vrtca, kar se bo izvajalo v dveh fazah. Ocenjena vrednost del je bila 690.000 evrov brez davka oziroma 841.800 evrov z davkom na dodano vrednost.

Župan Štefan Žvab ob podpisu pogodbe za vrtec v Sladkem Vrhu. Fotografije sopodpisnika ali spodpisnikov pogodbe občina ni objavila. (vir: sentilj.si)

Zdaj pa je župan Štefan Žvab podpisal pogodbo v vrednosti 1,02 milijona evrov brez davka oziroma 1,25 milijona evrov z davkom. Kar je za tretjino višja cena od pričakovane.

Hkrati to ne pomeni, da bo to tudi končna cena dozidave in obnove. Iz javnega naročila z dne 25. septembra 2019 je namreč razvidno, da občina cene ni določila kot fiksne oziroma končne, kot so to, na primer, nedavno tega storili v občini Slovenska Bistrica.

Občina Šentilj je javno naročilo za dozidavo in obnovo vrtca na Sladkem vrhu objavila 25. septembra 2019, prejeli so šest ponudb, in sicer od podjetij: Lipa z.o.o., Lenart, Mata Tim d. o. o., Hoče, Pomgrad d. d., Murska Sobota, Lesnina MG oprema d. d., Ljubljana, B – N Inženiring gradbeništva d. o. o., Šentjur in Knuplež d. o. o. iz Zgornje Velke.

Ponudbene cene so bile od 1,25 do 1,46 milijona evrov (z davkom). Najugodnejša ponudba je bila od podjetja Knuplež, in sicer 1,02 milijona brez davka in 1,25 milijona z davkom.

Zato je bilo to podjetje izbrano, ostali se na odločitev niso pritožili, čeprav je iz vprašanj v času javnega naročila razvidno, da so imeli zelo veliko pripomb na pripravljeno projektno dokumentacijo, ki so jo večkrat ocenili tudi kot neprimerno in površno pripravljeno.

Odločitev o izbiri je občina objavila 29. 11. 2019. Glede na podatke iz javnega naročila z dne 25. septembra 2019 je razvidno, da naj bi z deli začeli že 15. 11. 2019 in jih zaključili do 31. 5. 2020. Vključili so tudi varovalko, in sicer se dela lahko podaljšajo »v primeru neugodnih vremenskih razmer za delo in nepredvidenih dodatnih del«.

Iz razpisne dokumentacije je še razvidno, da se bo izvajanje del dozidave in obnove vrtca izvajalo v dveh fazah. Za prvo fazo je pridobljeno gradbeno dovoljenje in zajema dozidavo novega vhoda, osrednjega prostora, treh igralnic s sanitarijami, ureditev parkirišč ter okolja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za prvo fazo in preselitvijo otrok iz obstoječega vrtca v novi del vrtca se prične z izvedbo druge faze, in sicer z obnovo obstoječega vrtca v okviru vzdrževalnih del. V obstoječem delu vrtca se uredijo sanitarije, kuhinja upravni prostor, garderobe in delno igralnice.

Župan je zdaj zapisal, da bodo v Sladkem Vrhu obnovljeni obstoječi oddelki, kjer se bodo uredile tudi sanitarije, dozidava pa bo obsegala tri nove oddelke z razdelilno kuhinjo ter prostore za zaposlene. Vrtec bo tudi energetsko saniran. Obnovljen in dozidan vrtec bo otroke sprejel v jeseni 2020.

Če potegnemo črto. Zdaj predvidenih 1,25 milijona evrov za 3 nove oddelke z razdelilno kuhinjo in prostori za zaposlene, tudi z energetsko sanacijo objekta, je zelo veliko denarja. Višino si lahko predstavlja vsak sam, če to primerja s ceno izgradnje povprečne stanovanjske hiše.

M. P.