Pohvalno: Spletna tržnica – Jem domače

Turistično-informacijski center (TIC) Slovenska Bistrica je pripravil nov katalog darilnih paketov, ki so sestavljeni iz vrhunskih izdelkov domačih lokalnih ponudnikov.

Trenutno je v spletni tržnici Jem domače na voljo veliko pridelkov, sadja, zelenjave in mlečnih izdelkov ter ostalega, zato si je to vredno ogledati. Že ime pove, da je vse to možno naročiti prek spleta.

Spletna tržnica www.jemdomace.si je del projekta »Oskrbimo LAS – dobro za nas«, ki ga (v partnerstvu z Občino Slovenska Bistrica) izvaja RIC Slovenska Bistrica. Ob pomoči lokalne akcijske skupine Zadruga LAS Dobro za nas je projekt sofinanciran z evropskimi sredstvi.

Osnovni namen projekta je spodbujanje lokalne samooskrbe s hrano ter s tem zagotovitev pridelovalcem nove tržne poti za trženje njihovih pridelkov. Namen je tudi dvig kakovosti lokalno pridelanih živil, osveščanje o pomenu pridelave in rabe lokalno pridelanih živil ter z zagotovljeno ponudbo kvalitetnih lokalnih pridelkov posledično skrb za zdravje vseh nas.

Cilji projekta Oskrbimo LAS-dobro za nas so zagotovitev kakovostne lokalno pridelane hrane tako javnim zavodom (šolam, vrtcem) kot posameznikom.

Eden izmed rezultatov omenjenega projekta je tudi spletna tržnica jemdomace.si. Zasnovana je kot mesto, kjer je na enem mestu zbrana vsa ponudba lokalno pridelane hrane (konvencionalne, integrirane ter ekološko pridelane), pijače (sokov, vin …) ter ostalih pridelkov (medu, peciva …).

Omenjeni artikli so na voljo za nakup vsem prebivalcem lokalnega bistriškega področja, po dogovoru pa je možno naročilo tudi s širšega področja.

RIC Slovenska Bistrica je razvojno-podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica. S svojimi svetovalnimi storitvami posegajo tudi v prostor občin Makole in Poljčane ter širše.

M. P.