Pokojnine se bodo povišale manj kot plače, kolikšen bo regres

(vir: pixabay.com)

Pokojnine se bodo letos povišale dvakrat. Prvič v februarju, ko bo povišanje 2,8-odstotno, in naslednjič decembra, ko bo 1,5-odstotno, so sporočili iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Februarja se bodo povišali tudi transferi za zagotavljanje socialne varnosti, to so dodatki za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro. Po letu 2011 bo to prvo povišanje teh dodatkov.

Primer: Pokojnina v višini 500 evrov bo februarja višja za 14 evrov in bo znašala 514 evrov. Decembra se bo zvišala še za 1,5 odstotka (za 7,71 evra), znašala bo 521,71 evra. To pomeni, da bo pokojnina konec decembra 2019 za 21,71 evra višja kot je bila izplačana pokojnina v januarju 2019.

Decembrska pokojnina bo v tem primeru za 21,71 evra oziroma 4,3 odstotka višja od januarske. To bo še vedno manj kot so se s 1. januarjem povišale plače v javnem sektorju, pa tudi manj od minimalne plače, ki je od 1. 1. 2019 višja 29 evrov neto.

V Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so določili tudi že višino letnih dodatkov (regresa) za upokojence. Ta bo izplačan skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij 2019. Pri tem so za letos povišali tako višino pokojnine kot višino regresa.

Razponi v pokojninah za izračun letnega dodatka bodo letos višji od 20 do 30 evrov, letni dodatki pa so povsod višji za 27 evrov.

Zneski dodatka bodo različni, odvisni od višine pokojnine, in sicer:

Višina pokojnine Regres oz. dodatek za upokojence
Do 470 evrov 437 evrov
Od 470,01 do 570 evrov 297 evrov
Od 570,01 do 670 evrov 237 evrov
Od 670,01 do 810 evrov 187 evrov
810 evrov in več 127 evrov

Povprečna pokojnina v Sloveniji je trenutno okoli 630 evrov, kar je manj kot znaša meja za tveganje revščine, ki je 638 evrov.

M. P.