Policisti in inšpektorji izvajali skupen nadzor spoštovanja epidemioloških ukrepov

Mariborski policisti so včeraj, med 10. in 12. uro skupaj z inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata in Finančnega urada RS, izvedli skupen nadzor nad spoštovanjem ukrepov vlade v povezavi s preprečevanjem širjenja virusa SARS-CoV-2.

V tem času so v Mariboru opravili nadzor tudi v enem izmed gostinskih lokalov na območju Pobrežja in v enem izmed gostinskih lokalov na območju Tabora.

V obeh nadziranih gostinskih lokalih oz. v njuni neposredni bližini so ugotovili skupno 15 kršitev druženja na javnih mestih, 1 kršitev v zvezi s prehajanjem občin in 1 kršitev s področja cestnega prometa.

Zoper samostojno podjetnico, ki ima v upravljanju enega izmed gostinskih lokalov, bodo inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata izvedli ukrep zaradi ugotovljenih nepravilnosti na prevzemnem mestu.

V času nadzora so policisti, na zahtevo drugih uradnih oseb, ki so sodelovale v nadzoru, izvedli več postopkov ugotavljanja identitete, so sporočili s PU Maribor.

M. P.