Policisti začeli s stavko, napovedujejo, da bo dolgotrajna

Policisti so ob 7. uri začeli s stavko, ki je nadaljevanje stavke, začete 12. februarja, nato so sredi marca zaradi odstopa prejšnje vlade to zamrznili. Poudarjajo pa, da s tem nikakor ne želijo kakor koli ogroziti varnosti državljank in državljanov ter države.

Vlado Marjana Šarca so namreč takoj po izvolitvi pozvali, naj aktivno pristopi k reševanju stavkovnih zahtev. Vendar jim ta v roku desetih dni, kolikor so ji postavili za izpolnitev zahteve, na poziv ni niti odgovorila. Zato so se odločili za nadaljevanje stavke.

Policisti napovedujejo, da bodo storili vse, da preprečijo dejanja, ki bi predstavljala nevarnost za življenje, zdravje ali premoženje ljudi. V obvestilu pa so zapisali, da bo stavka glede na stroge zakonske omejitve verjetno dolgotrajna.

Kaj zahtevajo?

Zahtevajo vzpostavitev razmerij med plačami, kot so bila dogovorjena s stavkovnim sporazumom sredi leta 2016. Takrat sta sindikata z vlado dosegla sporazum, ki je policistom prinesel višje plače. A so bila nato v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest tudi pri ostalih pooblaščenih uradnih osebah.

Med njihovimi stavkovnimi zahtevami so tudi izplačilo posebne nagrade policistom za vsako leto opravljenega dela, izplačilo nadomestila za dolžnost ukrepanja ob vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah in odprava anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju policistov.

M. P.