Poljčane: Lekcija, ki jo Kovačič še ni vzel ali ni hotel vzeti

Finančna konstrukcija za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje je za Občino Poljčane s finančnega vidika ubijajoč in nekaj povsem drugega kot imajo to v Občini Slovenske Konjice.

Medtem, ko imajo Slovenske Konjice v tej konstrukciji večinoma tuja sredstva (državna in iz evropskega sklada), konstrukcija za Občino Poljčane temelji predvsem na sredstvih iz občinskega proračuna.

To pomeni, da si je župan Stanislav Kovačič, zadal, da bo investicijo izvedel na lagoden način, po najlažji poti in tako, da bo kar 76,7 odstotka sredstev pobral iz občinskega proračuna.

V Slovenskih Konjicah pa je delež občinskih sredstev le 18,9-odstoten. Večino denarja zagotavljajo iz drugih virov, to so sredstva iz državnega proračuna in Kohezijskega sklada Evropske unije.

Primerjava finančne konstrukcije med občinama je naslednja, v evrih:

Občina Vred. projekta Državna sredstva EU-sredstva Občinski proračun
Poljčane 6.862.940 240.052 1.360.242 5.262.654
Slovenske Konjice 8.250.868 1.002.950 5.683.385 1.564.533

Razlika med občinama je očitna. Vire iz državnih in eu-skladov je tudi bistveno težje pridobiti, saj zahtevajo predvsem več dela in prizadevanj. Je pa tako, da so vsaj EU-sredstva tudi nepovratna sredstva (običajno v teh primerih tudi državna), občinski denar pa ostaja za druge občinske potrebe.

Te lekcije pa Kovačič še ni vzel ali pa ni hotel vzeti.

Dokaz o načrtovani finančni konstrukciji projekta v Občini Poljčane.

M. P.