Poljčane: Manj bolniškega staleža, višja umrljivost

Poljčane, center (vir: občina)

V občini Poljčane so zaposleni manj v bolniškem staležu kot drugje. Manj je prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka in za sladkorno bolezen, manj je tudi srčne kapi. V občini je več možganske kapi, splošna umrljivost je precej višja od povprečja v državi, višja je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Nadalje je višja tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka. Na splošno pa je novo odkritih rakov v občini manj od povprečja. 

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so zaposleni in samozaposleni v občini v bolniškem staležu manj kot ostali v državi. V zadnjem koledarskem letu je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev trajala povprečno 13,3 koledarskega dneva letno, v Sloveniji je bilo to 14,4 dneva.

V občini je manjši tudi delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako. Manj je tudi srčne kapi. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila namreč 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.

Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.

V občini je več možganske kapi, splošna umrljivost je precej višja od povprečja v državi, višja je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Nadalje je višja tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka. Na splošno pa je novo odkritih rakov v občini manj od povprečja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako 20.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Prekomerna prehranjenost otrok je višja kot v državi. Prekomerno prehranjen je skoraj vsak tretji otrok (v Sloveniji vsak četrti). Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji pa je bil blizu slovenskemu povprečju.

Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila z 69,7 % višja od povprečja (v Sloveniji 64,3 %). Višja je tudi presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu. V občini je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Poljčane ležijo v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu. Med naravnimi znamenitostmi občine velja omeniti Boč, ki se z 979 metri n.v. strmo dviga nad Poljčanami. Nanj vodi več pešpoti.

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) obcine

M. P.