Poljčane: Občina bo spreminjala Občinski prostorski načrt

Poljčane

Občina Poljčane je objavila javni poziv za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) v občini.

Občina bo v letošnjem letu začela s postopkom sprememb Občinskega prostorskega načrta, s katerim se določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor.

Sprejem OPN traja približno tri leta, zato je zelo pomembno, da občani in pravne osebe pobude za spremembo namenske rabe zemljišča oddajo še pred formalnim začetkom postopka sprejema OPN.

Na občini so zapisali, da pobude, ki se oddajo, ko je postopek že v teku, se v postopek naknadno ne morejo vključiti. Obravnavale se bodo pri naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN. Zaradi dolgotrajnosti postopkov je zato zelo pomemben čas vložitve postopka.

Občina zato vse zainteresirane lastnike zemljišč ter ostalo zainteresirano javnost poziva, naj oddajo pobudo za spremembo namenske rabe zemljišč oziroma svoje predloge za spremembo in dopolnitev.

Predloge fizične in pravne osebe lahko oddajo pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali pošljejo po elektronski pošti na naslov: obč[email protected]

Zadnji rok za oddajo pobud je 30. september 2020.

Vir: Poziv

M. P.