Poljčane: Županu dokazali, da nima prav

Podrtija, stara kinodvorana sredi Poljčan, bo kmalu zgodovina.

Na zadnji seji občinskega sveta v začetku oktobra so občinski svetniki iz vrst SDS Poljčane, skupaj z odvetniško družbo Grešak, predstavili način odkupa objekta “stare kinodvorane” v središču Poljčan, izpeljavo postopka in rušitev objekta (v roku dveh let).

Tomaž Kokot

V uredništvu smo se obrnili na Tomaža Kokota, občinskega svetnika SDS in predlagatelja točke, za dodatna pojasnila. Iz gradiva je namreč razvidno, da je pravniško mnenje naročil prav on, zato smo ga tudi vprašali, kdo je to plačal.

Sporočil nam je: “Župan Stanislav Kovačič 20 let razlaga, kako to ni mogoče kupiti, kot občinski svetnik v občini Slovenska Bistrica in kot predsednik KS Poljčane in kot župan Občine Poljčane. Ko nekdo dvajset let govori, da ne gre, je dovolj in sem se nato odločil, da si sam poiščem pravno mnenje, ki sem ga tudi sam plačal, da dokažem, da obstaja pot, kako lahko pridemo najprej do delnega lastništva in nato do celotnega in takrat lahko porušimo objekt in na tem mestu zgradimo kaj drugega.”

Iz posnetka občinske seje (tukaj, od 1:02:04) je tudi razvidno, da je bilo dogajanje ob predstavitvi pravnega mnenja in s tem povezanega sklepa občinskega sveta dolgotrajno in mestoma tudi burno. Župan Stanislav Kovačič se je sprejemu sklepa upiral na vso moč, točko so obravnavali kar 50 minut, svetniki pa so nato soglasno sprejeli dva sklepa, in sicer:

Sklep 1: Občinski svet Občine Poljčane se seznani s pravnim mnenjem glede nakupa
nepremičnine ID znak parcela 779 7/1 in ID znak parcele 779 7/5.

Sklep 2: Občinski svet Občine Poljčane sprejme sklep, da se kupi nepremičnini ID znak parcela 779 7/1 in ID znak parcele 779 7/5 v največjem možnem obsegu od solastnikov, ki so pripravljeni prodati svoj solastniški delež v preostalem delu pa se pristopi k sodni pridobitvi solastniških deležev vse do popolnega lastništva.

V SDS Poljčane so nato na Facebooku zapisali, da se zahvaljujejo vsem svetnikom za posluh in soglasno podporo. “Veselimo se dne, ko bo na tem mestu park ali kakšen drugi objekt, namenjen vsem občanom. V SDS Poljčane delamo in izpolnjujemo predvolilne obljube. Največja zasluga gre Vam, spoštovane volivke in volivci, da ste nam namenili daleč največ glasov izmed vseh strank in list. To nam daje dodatno podporo in moč pri našem delu za dobrobit vseh občank in občanov. Hvala,” so zapisali.

M. P.