Pomgrad – GM namerava v Hočah postaviti obrat za predelavo gradbenih odpadkov

Predelava gradbenih odpadkov. (Fotografija je simbolična)

Podjetje Pomgrad – GM iz Murske Sobote namerava v Hočah postaviti obrat za predelavo gradbenih odpadkov, za kar potrebuje okoljevarstveno soglasje Agencije RS za okolje (Arso). Nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi.

Obrat nameravajo vzpostaviti na delu zemljišč v k.o. 696 – Spodnje Hoče s parcelnima št. 1065/1-del in 1065/5-del.

Pred odločitvijo o izdaji okoljevarstvenega soglasja (OVS) je zato Arso objavil javno naznanilo, po katerem je možen vpogled v dokumentacijo, to je vlogo Pomgrada – GM, poročilo o vplivih na okolje in osnutek OVS. To je možno vpogledati na sedežu Upravne enote Maribor.

Vpogledi so možni od 14. junija do 15. julija 2019. Nato pa zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe na vse to. Javno naznanilo je dostopno tukaj

Vso dokumentacijo si je možno ogledati tudi na tem spletnem naslovu

Iz predloga OVS je razvidno, da namerava Pomgrad – GM v Hočah predelovati naslednje vrste odpadkov: beton, opeko, ploščice in keramiko in mešanice tega, bitumske mešanice, zemljo in kamenje, tolčenec izpod železniških tirov in pragov, gradbeni material na osnovi sadre, mešane gradbene odpadke in odpadke pri rušenju objektov.

Načrtovana količina predelave odpadkov je 166.400 ton na leto.

Lokacija nameravanega posega, ki je namenjen za prevzem in predelavo gradbenih odpadkov, je del razpoložljivih urejenih manipulativnih površin znotraj območja Obrata Hoče, v sklopu katerega že delujeta asfaltna baza in betonarna v Spodnjih Hočah. Gre za območje kompleksa Proizvodnega obrata Hoče, ki je na naslovu Flisova ulica 56, Spodnje Hoče, 2311 Hoče.

Več o tem je dostopno tukaj

M. P.