Poslanci SDS, NSi in SNS zahtevajo prenehanje funkcije predsedniku računskega sodišča

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS (vir: arhiv)

Poslanske skupine SDS, NSi in SNS so vložile zahtevo za sklic nujne seje Mandatno-volilne komisije, kjer predlagajo, da Tomažu Veselu, predsedniku Računskega sodišča RS, preneha funkcija zaradi opravljanja pridobitne nadzorne dejavnosti.

Namen Zakona o računskem sodišču je namreč jasen pri določitvi negativnega pogoja za opravljanje funkcije, in sicer, da član med izvrševanjem mandata lahko opravlja nezdružljivo dejavnost največ tri mesece, pa še to le, če nastopi funkcijo pred tremi meseci od imenovanja, drugače mu funkcija preneha.

Tomaž Vesel je začel z dnem 6. julija 2016 opravljati dejavnost nadzora, ki je po 27. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) nezdružljiva z njegovo poklicno javno funkcijo, prav tako pa ni pridobil dovoljenja za opravljanje dejavnosti namenjene pridobivanju dohodka in premoženjske koristi, v skladu s četrtim odstavkom 26. člena ZIntPK.

S tem t. i. honorarnim oz. dopolnilnim delom v Mednarodni nogometni zvezi (FIFA) je letno zaslužil okoli 250 tisoč dolarjev, za to delo pa ni pridobil ustreznih dovoljenj slovenskih institucij.

Več o tem lahko preberete tukaj: Nova24TV

M. P.