POSLEDICE MOČNEGA SNEŽENJA IN SNEGOLOMA SE ŠE VEDNO ODPRAVLJAJO

Vir: Občina Lovrenc na Pohorju

Obveščamo vas, da se posledice močnega sneženja in snegoloma v občini LOVRENC NA POHORJU še vedno odpravljajo. S pomočjo zimske službe, režijskega obrata ter gasilcev so se v preteklih dneh že uredile vse ceste v centru Lovrenca v tolikšni meri, da so vse prevozne. Še vedno pa veliko težav povzročajo podrta drevesa, predvsem na Rdečem bregu, Ruti, Činžatu ter cesti na Klopni vrh. Tam se prevoznost cest ureja s pomočjo lovrenških sekačev, ki odstranjujejo velika drevesa, da se lahko nato ceste tudi splužijo. Tako so trenutno vsi izvajalci, ki opravljajo zimsko službo na terenu ter prioritetno rešujejo prevoznost do vseh občanov. V večjem delu je ta že zagotovljena, še vedno pa ostaja popolnoma zaprta cesta proti Klopnemu vrhu. Zaradi ogromnih količin podrtega drevja in snega, bo sanacija te ceste trajala nekaj več dni. Prav tako je po informacijah koncesionarja CP Ptuj cesta na Roglo še vedno neprevozna. Le ta naj bi bila v naslednjih dneh ponovno prevozna.

Težave v občini pa niso samo zaradi neprevoznosti cest in oblice snega, pač pa veliko preglavic povzročajo tudi izpadi elektrike. S strani občine poskušamo maksimalno pohitriti sanacijska dela na omrežju Elektra Maribor, zavedamo pa se, da so nekateri občani še vedno brez električne energije. V primeru, da imate zaradi izpadov elektrike težave, se tako lahko obrnete tudi na nas, da posredujemo in po potrebi namestimo agregate. Kontaktirate nas lahko na tel. 02 63 00 550 ali 031 397 398.

Vir: Občina Lovrenc na Pohorju