Posvet z volivci: Ljudje so prejeli pomoč vlade za blaženje posledic epidemije

Prejeti vprašalniki (Vir: Facebook)

Vlada Republike Slovenije je pripravila osem protikoronskih paketov, s katerimi je pomagala prebivalstvu in gospodarstvu pri spopadanju s posledicami epidemije Covid-19. V okviru Posveta z volivci so državljane med drugim vprašali, ali so tudi oni prejeli pomoč.

Pritrdilnih je bilo 65 % odgovorov, medtem ko jih je 35 % označilo, da pomoči niso bili deležni.

V Slovenski demokratski stranki so zapisali, da cenijo mnenja državljanov, zato so se letos že tradicionalno na nas obrnili s Posvetom z volivci, kjer smo lahko izrazili svoje mnenje glede aktualnih političnih zadev v Sloveniji.

V SDS so zapisali, da so vedno znali prisluhniti našemu mnenju, zato so bili veseli vsakega izpolnjenega Posveta z volivci. Letos so jih prejeli več kot 27.000.

Odgovori državljanov jim veliko pomenijo in bodo predstavljali odločilno vodilo pri delu stranke za skupno dobro.

V prvem vprašanju so na nas naslovili vprašanje, ali smo v letu 2020 prejeli pomoč Vlade Republike Slovenije za blaženje posledic epidemije. Vlada pod vodstvom Janeza Janše je v letu 2020 v protikoronskih paketih pomagala socialno najbolj ranljivim, gospodarstvu, turizmu, študentom, družinam in ni pozabila na nikogar. Ena izmed takih pomoči, v katero so bili zajeti vsi državljani in državljanke s stalnim prebivališčem v Sloveniji, je bila turistični bon.

Nekaj več kot 65 % je odgovorilo, da so bili deležni pomoči vlade za blaženje posledic epidemije, medtem ko je nekaj manj kot 35 % odgovorilo, da pomoči niso bili deležni.

“Rezultati Posveta so za nas zelo pomembni, saj tako pridobimo Vaše mnenje, ki bo vplivalo na naše odločitve in stališča v prihodnje. V želji po čim bolj relevantnih rezultatih smo vsak vprašalnik skrbno prebrali, pregledali, preučili in ga arhivirali, saj Vaše mnenje šteje!,” so zapisali v SDS.

M. P.