Povprečna plača zaposlenih v Podravju za skoraj desetino nižja od povprečja v državi

(vir: pixabay.com)

Podjetja v podravski regiji lani dosegla 9,56 milijarde evrov prihodkov, od tega so nekaj več kot 4 milijarde evrov dosegli z izvozom. Prihodki so bili za destino večji kot leta 2017, vendar pa so imeli tudi manj dobička. Tega je bilo 271 milijonov evrov, kar je devet odstotkov manj kot leta 2017.

 

V podravski regiji je 8300 podjetij (dobrih 12 odstotkov vseh v državi), v njih je bilo 68.327 zaposlenih, število zaposlenih se je v dobrem letu povečalo za skoraj 4000.

Povprečna bruto plača zaposlenih v podravski regiji v letu 2018 je bila 1509 evrov oziroma 72 evrov več kot leta 2017. Glede na povprečje v državi pa so bili zaposleni v podravski regiji za 9 odstotkov manj plačani kot ostali v državi.

Z dobičkom je lani poslovalo 5893 podjetij ali dobri dve tretjini vseh delujočih. Z izgubo pa so leto zaključili v 2119 podjetjih. Izgube je bilo za več kot 100 milijonov evrov, glede na leto 2017 se je ta povečala kar za polovico.

Z dobičkom so poslovala podjetja v 38 občinah podravske regije, med njimi jih je bilo največ podjetja z območja Maribora, sledijo pa jim podjetja iz občin Slovenska Bistrica, Ptuj, Hoče-Slivnica in Ruše.

Z izgubo so poslovno leto zaključila podjetja v občinah Šentilj, Majšperk in Rače-Fram.

V Podravju je bilo lani uvedenih tudi 181 novih stečajnih postopkov.

Vir: Ajpes

M. P.