POVZETEK 61. MEDNARODNEGA KMETIJSKO-ŽIVILSKEGA SEJEMA 26. – 31. 8. 2023

Letošnja AGRA je imela številna težišča, ki so se odražala tako na razstavnih prostorih kot tudi na strokovnih dogodkih in srečanjih. Z mednarodnim letom prosa smo se dotikali globalne problematike, saj je prav proso tista poljščina, ki lahko preživi tudi v ekstremnih razmerah in tako prispeva h globalnim izzivom na področju kmetijstva in pridelave hrane, je povzel predsednik uprave pomurskega sejma Janez Erjavec.

Indija, ki je bila pobudnica razglasitve mednarodnega leta prosa, je bila na letošnji AGRI država partner, kar Pomurski sejem in sejem AGRA postavlja na zemljevid svetovnih sejemskih dogodkov. Dejstvo, da je Indija največja država na svetu po številu prebivalcev in najhitrejše rastoče gospodarstvo na svetu, daje sejmu pa tudi razstavljavcem in institucijam prvovrstno priložnost za odkrivanje neizmernih potencialov na vseh področjih. Razstavljavci iz 35 držav, od tega 18 z nacionalnimi predstavitvami ter prvič poleg Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, dokazujejo pomen kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti za prihodnost človeštva in planeta.

Ko pa govorimo o temi, ki nas je ob letošnji AGRI najbolj zaposlovala, je bila to prav gotovo tema klimatske spremembe in posledice v obliki naravnih nesreč, ki so prizadele na različne načine skoraj vso državo. Na sejmu smo iskali modele pomoči, razmišljali o vzrokih in predvsem o sanaciji poškodb ter dolgoročnih rešitvah. Klimatske spremembe, ki so sicer stalnica na tem planetu, so tokrat bolj kot kadar koli v zgodovini opazne kot posledica človeške dejavnosti. Kmetijstvo, ki je neposredno soočeno s posledicami klimatskih sprememb, bo iskalo do neke mere rešitve v prilagajanju z novimi kulturami in zaščitami, urbanizacija in gradnja infrastrukture pa bo morala biti bolj premišljena.

Letošnja AGRA je bila kot hranilnik toplote, v katerega so si razstavljavci nalagali naročila in kontakte, obiskovalci pa informacije, znanje in optimizem, saj so kljub težkim časom srečali znance, prijatelje in poslovne partnerje.

Kozolec podnebnih ciljev, ki smo ga ob letošnjem sejmu postavili v vzorčnih nasadih, pa bo ostal kot svetilnik slovenske identitete na podeželju, ki prek različnih dejavnosti – od živinoreje, poljedelstva, vinogradništva, sadjarstva in gozdarstva do živilstva – ohranja neprecenljivo dediščino in z njo tudi optimizem za prihodnost.

Optimističen je bil pogled na letošnjo AGRO, saj je ponujala svetovne novosti na področju kmetijske tehnike in vrhunske proizvode kmetij in živilske industrije.

Optimističen pa je bil tudi pogled na 100 tisoč obiskovalcev, ki so zadovoljni zapuščali sejem AGRA.«